Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent niet verplicht de foto’s af te nemen.