Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. Ook maakt de fotograaf foto’s van de broertjes en zusjes. U bent niet verplicht de foto’s af te nemen.

Informatie over de schoolfotograaf krijgt u via de evenementencommissie van onze school.