Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staat welk type middelbare school het beste bij een leerling past. En het geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode.

De school kijkt dan bij elke leerling onder andere naar:

  • waar de leerling goed in is;
  • hoe goed de leerling leert;
  • resultaten van toetsen.

Voorlopig advies

Veel basisscholen geven aan het eind van groep 7 of aan het begin van groep 8 al een voorlopig schooladvies af. Het voorlopig schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de werkhouding van de leerling.

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau.

Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies;.
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets;
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets;
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies;
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Is het toetsadvies hoger dan het voorlopig schooladvies?

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies (met motivatie) niet te verhogen.

En als het toetsadvies lager is dan het schooladvies?

Is het resultaat op de eindtoets lager dan het schooladvies? Dan gaat het schooladvies niet naar beneden. Het schooladvies wordt automatisch een definitief advies.

Schoolkeuze en open dagen

Aan het eind van de basisschool komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs. Voor de ouders en de kinderen wordt in oktober een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs. In de periode november tot en met januari kunnen groep 8 leerlingen op verschillende manieren kennismaken met het voortgezet onderwijs.

Op de website www.vo-apeldoorn.nl vinden leerlingen, ouders en leerkrachten informatie over het voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Denk daarbij aan aanbod, leerlijnen en het aanbod van extra vakken. Daarnaast is het mogelijk om scholen eenvoudig met elkaar te vergelijken, als het gaat om indicatoren als leerlingenaantal, identiteit en leerlijnen in de brugklas. Uiteraard is er ook een overzicht te vinden van alle voorlichtingsmomenten, die de scholen organiseren.

Aanmelden

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Vorming van het schooladvies op De Rietendakschool

In groep 6 begint de vorming van het schooladvies.Het is het belangrijkst dat uw kind groei laat zien in de grafieken. Groei betekent dat uw kind leert op zijn of haar eigen niveau.In groep 7 bekijkt de leerkracht de grafieken opnieuw. Er wordt niet alleen gekeken naar de grafieken maar ook naar de methodetoetsen en de werkhouding in de klas. Samen met het adviesteam, kijkt de leerkracht welk voorlopig advies het best bij uw kind past. De leerkracht van groep 8 ondersteunt in de taak voor het vormen van het voorlopig advies. U als ouder tekent in groep 7 voor dit voorlopig advies. Het voorlopige advies is niet bindend. In groep 8 kunnen de resultaten en ontwikkeling van uw kind nog alle kanten opgaan. U kunt zich in groep 7 al wel samen met uw kind gaan oriënteren op scholen.In groep 8 wordt aan het begin van het jaar bij alle leerlingen de cito B8 afgenomen. Zo wordt de groei van uw kind inzichtelijk. Het adviesteam kan zo gaan bekijken of het voorlopige advies moet worden bijgesteld. In december wordt het schooladvies bepaald door het adviesteam. In januari krijgt uw kind het schooladvies. U kunt dan samen met uw kind gericht VO-scholen gaan bezoeken. In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Het kan zijn dat het advies van de doorstroomtoets hoger is dan het schooladvies. In maart kan het advies worden bijgesteld. U ontvangt uiterlijk 24 maart het definitieve advies. Na de doorstroomtoets kunnen er dus twee routes volgen: als eerst kan het zo zijn dat het schooladvies hetzelfde blijft. Ten tweede kan het advies worden aangepast omdat de doorstroomtoets beter is gemaakt. Na beide situaties stopt daar het adviestraject. Vanaf dat moment in maart kun je je aanmelden bij het VO. De centrale aanmeldweek loopt van 25-31 maart voor het schooljaar 2023-2024. Dit aanmelden doet u als ouder zelf bij de school waar uw zoon/dochter naar toe wil na de zomervakantie. Uiterlijk 15 mei 2024 ontvangt u bericht van de VO-school over de plaatsing. Daarna vindt er nog een warme overdracht plaats tussen de VO-school en de basisschool.