Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen.

‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de openbare scholen van Leerplein055, draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de kernwaarden van het openbaar onderwijs, zijnde: ieder kind is welkom, iedereen is benoembaar, aandacht voor normen en waarden die leven in de Nederlandse samenleving, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid hiervan, democratische waarden en normen binnen de samenleving met aandacht voor burgerschap, aandacht voor levensbeschouwelijke en godsdienstige waarden en respectvolle omgang ten aanzien van de verscheidenheid binnen de samenleving’ ( uit de statuten van Leerplein055).

Leerplein055 hanteert de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. In deze Code Goed Bestuur is aangegeven dat het bestuur van een stichting over een integriteitscode dient te beschikken. Deze integriteitscode geeft aan wat wij als Leerplein055 verstaan onder integriteit, hoe we als medewerkers met elkaar en met anderen omgaan en waar onze grenzen liggen. Met deze code willen we een werk- en leerklimaat bevorderen waarin de missie en kernwaarden van Leerplein055 naar voren komen. Het is de kapstok voor de algemene en school specifieke afspraken die gaan over de omgang van medewerkers met elkaar en met anderen.