groep 5

Meester Tim staat voor groep 5. In groep 5 besteden we veel aandacht aan taal, spelling en rekenen. Ook beginnen we in groep 5 met Engels. De kinderen leren al enkele Engelse woorden en zinnen.

In alle groepen gebruiken we veel materiaal bij de rekenmethode Pluspunt. Zo maken we verbinding tussen de lessen en het echte leven. Daardoor weten de kinderen waarom zij iets leren. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker de doelen te bereiken wanneer zij materiaal gebruiken.