Hoofdluis

Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste luizenpluizers. Na iedere vakantie gaat u in groepsverband samen met andere enthousiaste ouders aan de slag. U kunt zich opgeven bij juf Dorien.

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiscontrolegroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd.
Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiswerkgroep is een extra controle. Als u zelf hoofdluis constateert, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden.

Als er binnen een groep (vermoedelijk) hoofdluis wordt geconstateerd, krijgt het betreffende kind een brief mee waarin tips staan hoe hoofdluis te behandelen. Ook de overige kinderen krijgen een brief mee zodat u uw kind wellicht extra kunt controleren en maatregelen kunt treffen om verspreiding tegen te gaan. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de hoofdluiswerkgroep.