Kinderopvang

De Rietendakschool heeft afspraken gemaakt met een professionele organisatie voor kinderopvang. In samenwerking met de organisatie Kids-Base, kunnen wij voor uw kind een compleet dagarrangement aanbieden, dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Een leidster van de kinderopvang komt de kinderen naar school brengen en van school halen. Als u gebruik wilt maken van voorschoolse- en/ of naschoolse opvang kunnen wij u op school informatie over de opvang verstrekken, maar u kunt zich ook direct wenden tot Kids-Base aan de Arnhemseweg.

Peuterspeelzaal

De Rietendakschool en VVE PSZ de Heezehummels

In een van onze gebouwen is de peuterspeelzaal “de Heezehummels” van Kinderopvang OOK, gevestigd. Met deze organisatie en de leidsters van de peuterspeelzaal voeren wij regelmatig overleg en zijn er goede afspraken gemaakt.

De peuterspeelzaal werkt met Kaleidoscoop (dagritme, planning, labelen, verwoorden en zelfstandigheid); kijken naar wat het kind al kan en daar op inhaken en verder gaan. Wij zijn een VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie) school en werken daarom ook met Kaleidoscoop. Een voordeel hier van is dat kinderen al goed de basisvaardigheden van taal hebben geoefend en veel hebben gewerkt aan hun woordenschat.

Wat doen we samen? 

We hebben een goede overdracht van de peuters zodat we ze zo goed mogelijk kunnen begeleiden in hun ontwikkeling bij de kleuters. Opgedane kennis van de peuterspeelzaal is heel belangrijk. Juf Ellen is er op maandag, dinsdag en woensdag ochtend. Samen met een paar peuters en een peuterspeelzaal leidster komen ze op bezoek en kunnen meespelen in de klas of hal. We ontwikkelen ook plannen zodat peuters mee kunnen gymmen of mee buiten kunnen spelen.

Er komt een spelinloop waarbij ouders mee kunnen spelen met hun kind en daarna lekker een kopje koffie kunnen drinken om na te praten. Wat kan de peuter of kleuter al en hoe kunnen we als school of als ouder daarbij helpen?

En er komen informatiebijeenkomsten vanuit de peuterspeelzaal en het basisonderwijs met leuke leerzame items. De doelstelling is: samen praten over onze kinderen.

 

Delen via