Ouder

Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Wij gebruiken hiervoor diverse communicatiemiddelen en uiteraard is deze website al een goede plek om informatie te vinden. Op deze site kunt u alle informatie over onze school vinden. Zo hebben wij de traditionele schoolgids vervangen door de ‘SchoolWiki’; een online ‘wikipedia’ waar u over alle schoolgerelateerde onderwerpen informatie kunt vinden. Denk hierbij aan onze visie, de manier van werken, praktische zaken of zorggerelateerde onderwerpen.

Bulletin Onder de Rieten Kap

Eens in de veertien dagen, op vrijdag verschijnt het nieuwsbulletin. Heeft u er eentje gemist dan kunt u het nieuwsbulletin op de site teruglezen.

Informatiebijeenkomst

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij per groep een bijeenkomst. Ouders krijgen dan uitleg over het programma van komend schooljaar.

Gespreksmomenten

Voor de kleuters is er na 6 weken een gesprek met ouders en daarna nog twee rapportbesprekingen. In de groepen 3 t/m 7 worden drie rapportbesprekingen gehouden. In groep 8 is er een rapportbespreking en een verwijsgesprek.

Rapportavond

Drie keer per jaar organiseren wij een rapportavond. U kunt dan met de leerkracht spreken over de vorderingen van uw kind.

Algemene ouderavond

Een keer per jaar.

Overleg

Mocht u met ons of wij met u willen overleggen, dan proberen wij altijd op zo kort mogelijke termijn tijd voor u te maken.

Uw hulp

Als uw kind bij ons op school zit, kunnen wij uw hulp dan ook goed gebruiken. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • lid van de medezeggenschapsraad;
  • lid van de evenementencommissie;
  • hulp bij het vervoer van de kinderen bij activiteiten;
  • hulp bij het overblijven;
  • hulp bij activiteiten en festiviteiten;
  • hulp bij de spelletjesmiddag van de kleuters;
  • hulp bij sportevenementen;
  • deelname aan werkgroepen, bijv. verkeersgroep, luizencontrolegroep, websitegroep of tuingroep.

Delen via