Aanmelden

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? U kunt het onderstaande formulier invullen of hierover contact opnemen met Petra Bos, directeur. Zij maakt dan een afspraak met u. Uw kind is ingeschreven op het moment dat u van ons een bevestiging van inschrijving/ plaatsing op onze school heeft ontvangen.

Als uw kind bij ons op school komt, mag uw kind voordat het vier jaar wordt een aantal keren op bezoek komen. Het is immers een hele stap… voor het eerst naar school! Op die manier kan het kind vast kennismaken met de nieuwe leerkracht en de kinderen van de groep waarin het geplaatst wordt.

Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons aangemeld worden, is er altijd contact met de vorige school. Ook voor hen is er een mogelijkheid om eens mee te draaien in een groep. Het is een goede gewoonte onder scholen om elkaar door middel van een onderwijskundig rapport op de hoogte te stellen van de vordering van het kind.

Delen via