Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Bij aanmelding van een kind wordt u op het aanmeldingsformulier gevraagd of u de bijdrage wilt betalen. Van de inkomsten kunnen we als school verschillende extra activiteiten bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaasviering, het kerstfeest of pasen maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor ieder kind is dat € 22,50

Het bedrag kunt u overmaken op gironummer 383631 ten name van o.b.s. De Rietendakschool o.v.v. de naam en de groep van uw kind.

Schoolreisgeld
Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen. Deelname aan de het jaarlijkse schoolreis is in principe verplicht. Evenals het voldoen van de schoolreisbijdrage. Per jaar worden door het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld.

Het bedrag voor de schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 is vastgesteld op € 25,–.
Ook dit bedrag kunt u overmaken op gironummer 383631 ten name van o.b.s. De Rietendakschool o.v.v. de naam en de groep van uw kind.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken. Stichting Leergeld kan wel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen.