Vrijwillige ouderbijdrage De Rietendakschool

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school vraagt ouders daarom om een bijdrage voor activiteiten en het schoolreisje.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Bij aanmelding van een kind wordt u op het aanmeldingsformulier gevraagd of u de bijdrage wilt betalen. Van de inkomsten kunnen we als school verschillende extra activiteiten bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaasviering, het kerstfeest of Pasen maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor ieder kind is dat € 22,50

Schoolreisgeld
Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen, ook deze is vrijwillig.  Per jaar worden door het schoolteam de bestemmingen van de schoolreizen vastgesteld.

Het bedrag voor de schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 is vastgesteld op € 25,–. De bijdrage voor groep 8 hoort u via de leerkracht van groep 8. Voorgaande jaren was dit 100 euro. Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op kamp.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken. Stichting Leergeld kan wel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen.