Buitenschoolse opvang (BSO)

Domijn verzorgt in samenwerking met onze basisschool buitenschoolse opvang. De BSO-leidsters vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen ervoor dat zij zichLees meer


De groepen

Dit schooljaar , 2018-2019, hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: Groep Leerkracht  1  Juf Linda  2  Juf Anneke en Juf Shirley  3Lees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden, drie ouders en drie teamleden. De directeur is adviserend lid. Een lid van de MR dientLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld vanLees meer


Ons team

  Team 2018-2019   Dorien Tarmastin   Directeur Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag      Juf Shirley van der Stappen         Leerkracht Groep 2 Aanwezig:Lees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Het stallen van fietsen, steppen etc.  bij school geschiedt op eigen risico en valt niet onder de aansprakelijkheid van de school. Voor de veiligheid vanLees meer


Pauzes

Leerlingen in de groepen 3 t/m 8 hebben pauze van 10.15 u. tot 10.30 u. Voor de  pauze eten de leerlingen samen in de klas.Lees meer


Peuterspeelzaal / peuteropvang

In ons schoolgebouw is ook een ruimte gerealiseerd voor een peuterspeelzaal. Deze ruimte is betrokken door de Heezehummels. Voor meer informatie over de peuterspeelzalen vanLees meer


Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:     Gr. 1 t/m 4   Gr. 5 t/m 8 Maandag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 Dinsdag 8.30 –Lees meer


Taken en functies team

De directeur van de school is Dorien Tarmastin. Zij heeft de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voor schoolzaken. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaarLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een papieren versie van de jaarkalender  uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijnLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Voor kinderopvang hebben wij afspraken gemaakt met de professionele organisatie “Kids-Base”. Zij bieden u de mogelijkheid uw kind voor schooltijd op te vangen en naarLees meer