Visie

Wij zijn een openbare school. Dit betekent dat er voor ieder kind plaats en aandacht is, ongeacht geloof, ras of huidkleur. In ons onderwijs stellen wij als doel de kinderen respect bij te brengen voor de medemens, waarbij je de ander beoordeelt op grond van zijn innerlijke kwaliteiten en niet op grond van uiterlijk.

Als school streven wij ernaar voorloper te zijn op het gebied van ICT door moderne leermiddelen in te zetten die de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. Hiermee willen wij kinderen zoveel mogelijk in staat stellen hun eigen leerlijn op hun eigen tempo te kunnen volgen waardoor zij grotere stappen kunnen maken in hun eigen ontwikkeling.

Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich thuis en veilig voelt op school. Daarnaast moeten de kinderen in een zekere rust kunnen werken. Ook is het belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ze moeten weten wat ze kunnen verwachten. Rust en regelmaat vormen zo een goede basis voor een kind om zich ook veilig te voelen.

Eisen stellen

In het werken met kinderen stellen we eisen aan hen, er wordt aandacht besteed aan de resultaten van de leerlingen. Fouten zijn er om van te leren en mogen dus gemaakt worden. Zo worden kinderen zich bewust van wat ze kunnen en worden gestimuleerd zich te verbeteren. Dit alles in een prettige omgeving die positief reageert. Dit geldt niet alleen op het gebied van leerstof, maar ook als het gaat om sociaal gedrag.

Verantwoordelijkheid

Wij willen kinderen leren werken op basis van verantwoordelijkheid met en voor elkaar.

Verschillen

Wij willen kinderen leren omgaan met verschillen, maar vooral ook elkaar en anderen leren waarderen en respecteren op grond van innerlijke mogelijkheden en vaardigheden.

Waarden en normen

Goed omgaan met elkaar heeft bij ons op school een hoge prioriteit. Vanuit een voorbeeldfunctie en door steeds weer het gesprek aan te gaan met kinderen over wat wel en niet acceptabel genoemd kan worden. Beheersing van gedrag en taalgebruik van kinderen hebben hierbij onze grote aandacht.

Plezier

Wij vinden het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. Als een kind zich prettig voelt, kan het zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Delen via