Visie

Wij zijn een openbare school. Dit betekent dat er voor ieder kind plaats en aandacht is, ongeacht geloof, ras of huidkleur. In ons onderwijs stellen wij als doel de kinderen respect bij te brengen voor de medemens, waarbij je de ander beoordeelt op grond van zijn innerlijke kwaliteiten en niet op grond van uiterlijk.

Onze visie

De Rietendakschool staat voor samen. Zoals alle rietjes samen het rieten dak vormen, zo zijn ook het team, de kinderen en de ouders samen één geheel. En zoals het rieten dak een veilig dak is, zullen het team, de kinderen en de ouders zorgen voor een veilig schoolklimaat, waarin vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staat. Dit zodat er ruimte is om het onderwijs goed vorm te geven en de kinderen alle zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.

Ieder kind moet een eigen plekje in de maatschappij kunnen verwerven. Dat betekent dat onze school aandacht wil besteden aan de kwaliteiten van ieder kind. Kinderen mogen daarom op De Rietendakschool zichzelf zijn, wij vinden het echter belangrijk dat zij zich respectvol opstellen naar hun klasgenoten, de leerkrachten en de omgeving waarin zij leven. Met elkaar omgaan volgens de regels van de Kanjertraining en fatsoenlijk taalgebruik gelden als norm. In ons onderwijs stellen wij als doel de kinderen respect bij te brengen voor de medemens, waarbij je een ander beoordeelt op grond van zijn innerlijke kwaliteiten en niet op grond van uiterlijk. In de Kanjertraining leren kinderen welk effect hun eigen gedrag op een ander kan hebben.

Gezamenlijk werken wij er aan kinderen hun taken te leren plannen. Die zelfstandigheid is nodig om te kunnen komen tot werken op verschillend niveau. De leerkracht is daardoor in staat kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Houvast voor kinderen zijn daarbij de dagritmekaarten, de dag en weektaken en duidelijke afspraken die door de hele school hetzelfde zijn.

Wij vinden het belangrijk activiteiten voor kinderen te organiseren. Dat kunnen activiteiten zijn op het gebied van leren, maar ook op het gebied van sport en spel, cultuur of festiviteiten. Wij hechten er waarde aan dat onze kinderen vol zelfvertrouwen en met sterk ontwikkelde sociale vaardigheden onze school verlaten en dat zij zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling.

 

Delen via