Ons onderwijs

Kaleidoscoop

Dit programma, in het kader van VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) is bedoeld om de ontwikkeling van jonge kinderen zo vroeg mogelijk te volgen en te stimuleren. Kinderen leren zelfstandigheid aan, leren oplossingen bedenken en te plannen. Ook leren zij terugkijken op wat zij gedaan hebben. De principes van kaleidoscoop zijn vanaf peuterspeelzaal De Heezehummels doorgevoerd in alle groepen van onze school. Op dit moment zijn wij bezig een aantal werkvormen door te voeren naar de midden en bovenbouw.

Leermiddelen

De rietendakschool werkt met moderne leermiddelen.

Groep 1 en 2:
De vernieuwde methode Schatkist taal en rekenen en verder met veel moderne materialen.

Groep 3:
In aansluiting op Schatkist Taal gebruiken wij de succesvolle vernieuwde methode Veilig leren lezen. Daarnaast wordt er gewerkt met diverse eigentijdse methoden, o.a. Rekenrijk en Geobas.

Groep 4 t/m 8:
Om de doorgaande lijn voort te zetten, hebben we gekozen voor de taalmethode: Zin in taal. Daarbij past de methode voor begrijpend- en voortgezet lezen: Onderste boven van lezen. Voortbouwend op de methoden waarmee in groep 3 wordt gestart, werken wij verder in de overige groepen.

Computers

Onze school beschikt over een modern netwerk in het hoofdgebouw en in de dependance Pinokkio. Iedere groep beschikt over een computer. Ze worden ingezet om de kinderen met de computer vertrouwd te maken en als middel om informatie te krijgen.

Volgsysteem

De resultaten van de kinderen houden wij dagelijks bij. Daarnaast toetsen wij de kinderen regelmatig door middel van de toetsen die bij de verschillende lesmethodes horen. Naast deze toetsen zijn er over het schooljaar verspreid ook CITO-toetsen die horen bij het Leerling Volgsysteem (LVS). De behaalde resultaten leggen wij vast in rapporten die met ouders besproken worden.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

In het hele land staat de ontwikkeling van jonge kinderen in de belangstelling. Ook bij ons. Het gaat om een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Voorzieningen stemmen hun bevindingen op elkaar af, te beginnen bij het consultatiebureau. Peuterspeelzaal De Heezehummels is in één van onze gebouwen gehuisvest. Hierdoor kunnen we optimaal met elkaar samenwerken.

Delen via