Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt de jaarkalender via de mail waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind tweewekelijks (op vrijdag) een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op dit overzicht ook opgenomen worden.

Hieronder vindt u het vakantieoverzicht voor het schooljaar 2020-2021:

31 augustus: start schooljaar

19 oktober-23 oktober: herfstvakantie

11 november: studiedag

18 december: alle leerlingen om 12.00u vrij

21 december-1 januari: kerstvakantie

22 februari-26 februari: voorjaarsvakantie

5 april: tweede paasdag

26 april: studiedag

27 april: Koningsdag

3 mei-14 mei: meivakantie

24 mei: Pinkstermaandag

7 en 8 juni: vrij/studiedag

16 juli: alle leerlingen om 12.00u vrij

19 juli: start zomervakantie

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt geen rechten aan deze planning ontlenen.