Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een papieren versie van de jaarkalender  uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind tweewekelijks (op vrijdag) een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op dit overzicht ook opgenomen worden.

Hieronder vindt u het vakantieoverzicht voor het schooljaar 2019-2020:

2 september: start schooljaar

21 oktober-25 oktober: herfstvakantie

29 november: studiedag

20 december: alle leerlingen om 12.00u vrij

23 december-3 januari: kerstvakantie

17 februari: studiedag

24 februari-28 februari: voorjaarsvakantie

13 april: tweede paasdag

27 april-1 mei: meivakantie

4 mei: studiedag

5 mei: Bevrijdingsdag

21 en 22 mei: Hemelvaart

1 juni-5 juni: Pinkstervakantie

23 juni: Studiedag

17 juli: alle leerlingen om 12.00u vrij

20 juli: start zomervakantie

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt geen rechten aan deze planning ontlenen.