Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u de jaarkalender via de mail waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind tweewekelijks (op vrijdag) een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op dit overzicht ook opgenomen worden. In de agenda van deze website vindt u de activiteiten, vrije dagen en vakanties. U vindt de link naar de agenda bovenaan deze pagina in de groene balk. Ook in Parro kunt u de actuele agenda vinden.

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kuntĀ geen rechten aan deze planning ontlenen.