groep 4/5

In groep 4 starten de leerlingen met begrijpend lezen volgens de methode Atlantis. Zij gaan verder met de spellingscategorieën die zij hebben geleerd in groep 3. In groep 4 leren zij nieuwe categorieën bij. Ook gaan zij verder met de rekendoelen via de methode Pluspunt. Bij het rekenen gebruiken wij veel materiaal om de lesstof betekenisvol te maken.

In groep 5 besteden we veel aandacht aan taal, spelling en rekenen. Ook beginnen we in groep 5 met Engels. De kinderen leren al enkele Engelse woorden en zinnen.

Juf Kelly en juf Monique staan voor groep 4/5. Juf Monique is er op de woensdag en juf Kelly op de overige dagen.

Net als in de overige groepen checken de kinderen dagelijks samen in en uit op het verbeterbord. Hier staan ook doelen op ter verbetering van het onderwijs en het werken in de klas.