E-mail nieuwsbrief

Tweewekelijks ontvangt u per mail “Onder de Rieten Kap”, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen. Het nieuwsbulletin is ook te lezen op onze website. Heel erg belangrijk zijn vooral de aanvragen voor ouderhulp die vaak verschijnen in de nieuwsbrief, maar ook de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders. Vakanties en vrije dagen staan behalve in de aanvulling van deze schoolgids, ook in het nieuwsbulletin en in de digitale versie op de website. Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen is het noodzakelijk dat uw e-mailadres correct in de administratie van de school is opgenomen.

Parro

Onze school maakt gebruik van Parro voor de communicatie met ouders. Via Parro ontvangt u berichten over de groep van uw kind. Ook kunt u rapportgesprekken plannen via Parro. U krijgt dan een uitnodiging van de leerkracht van uw kind.

Voor snelle communicatie is het prettig als alle ouders de ouderapp gebruiken. We willen u daarom vragen de ouderapp te downloaden wanneer u hiervoor een uitnodiging krijg van de school.

Facebook, Instagram en twitter
Daarnaast heeft De Rietendakschool een eigen facebookpagina, Instagramaccount en een twitteraccount. In huidige samenleving is de sociale media niet meer weg te denken. De Rietendakschool maakt graag gebruik van deze nieuwskanalen en plaatst regelmatig leuke berichten over de activiteiten van onze leerlingen op facebook en Instagram. Volgt u ons ook?

Facebook: @derietendakschool

Twitter: @rietendakschool

Instagram: @rietendakschool