groep 7

Meester Tim staat voor groep 7. In groep 7 wordt toegewerkt naar het voortgezet onderwijs. In groep 7 wordt veel aandacht besteed aan spelling, taal, lezen en rekenen. Er worden bij het rekenen veel materialen gebruikt om het rekenbegrip te vergroten.

De kinderen van groep 7 helpen regelmatig leerlingen uit andere groepen met bijvoorbeeld extra instructie. Door uit te leggen aan andere kinderen krijgen de oudste leerlingen van onze school ook meer begrip van de lesstof.