Groep 0


Dit zijn de twee groepen peuters van de Heezehummels die met veel plezier begeleidt worden door Juf Jennifer en Juf José.