Opvang nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar school te gaan om te wennen. Het is immers een hele stap om voor het eerst naar school te gaan! Op die manier kan uw kind vast kennis maken met de nieuwe juf of meester en de groep waar het in komt. Altijd zal er voorafgaand aan een inschrijving of overschrijving een intakegesprek plaatsvinden met de directeur en/of de groepsleerkracht. Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u alle verdere gegevens van onze school.

Contact met de vorige school
Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. In Apeldoorn zijn afspraken gemaakt tussen de besturen over de overname van leerlingen. Dit is vastgelegd in een protocol en bepaalt het handelen van alle basisscholen.

Intakegesprek:

Op De Rietendakschool heeft u eerst een intakegesprek met de directeur van de school: mevrouw Dorien Tarmastin. Zij is aanwezig van maandag t/m donderdag.  Zij zal u iets vertellen over de gang van zaken in de school en zal u een rondleiding geven door de school. Op deze manier kunt u sfeer proeven en kennis maken met de leerkrachten en de school, uw zoon of dochter is hierbij ook van harte welkom. Wij vinden het belangrijk om u een goede inkijk te geven in onze school. Het gaat tenslotte om uw kind, daar wilt u het beste voor.