Missie en visie

Missie

Wij leren kinderen op een zelfstandige manier te werken. Hiermee wordt direct gestart in groep 1. De kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij leren de kinderen om samen te werken en elkaar te respecteren. Daarbij maken wij gebruik van de Kanjermethode. Het leren in een veilige leeromgeving staat centraal.

Visie

Wij zijn een openbare school. Dit betekent dat er voor ieder kind plaats en aandacht is, ongeacht geloof, ras of huidkleur. In ons onderwijs stellen wij als doel de kinderen respect bij te brengen voor de medemens, waarbij je de ander beoordeelt op grond van zijn innerlijke kwaliteiten en niet op grond van uiterlijk. Via onderstaande link vindt u onze visie op onderwijs.

Visie De Rietendakschool

Hoger doel

Samen elke dag een beetje beter, uitdagend onderwijs in een veilige en rijke leeromgeving

Kernwaarden

  • Samen sterk
  • Dialoog
  • Positief
  • Respect
  • Veiligheid

Kernkwaliteiten

  • Kanjertraining
  • Samen doelgericht ontwikkelen
  • Gezien en gehoord worden
  • Flexibel en een proactieve houding

Gewaagd doel

Betekenisvol en coöperatief onderwijs met oog voor talent en de leerkracht als coach.