De organisatie van ons onderwijs

Kindvolgend onderwijs
Een belangrijk uitgangspunt van onze school is het kindvolgend onderwijs, waarbij sturing  en stimulans van buitenaf niet worden afgewezen. We streven er in ons onderwijs naar, dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn of haar niveau. Verschillen tussen kinderen en respect voor elkaar worden gezien als uitgangspunt voor leren. Onze kinderen wordt geleerd om een mening te vormen, waarbij het standpunt van de ander als waardevol moet worden beschouwd. Het is belangrijk dat kinderen op school op hun gemak zijn en zich veilig voelen.
Omdat wij een lerende school zijn, leren de leerkrachten ook voortdurend bij. Zij volgen cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De doorgaande ontwikkeling van kinderen staat in de belangstelling. Voorzieningen stemmen daarom hun bevindingen op elkaar af, te beginnen bij het consultatiebureau. Peuterspeelzaal “De Heezehummels” is in een van onze gebouwen gehuisvest. Leidsters en leerkrachten hebben regelmatig overleg en maken afspraken met elkaar. Zowel de peuterspeelzaal als wij, werken met Kaleidoscoop, waardoor de overgang naar onze basisschool voor kinderen gemakkelijker wordt.

Vanaf schooljaar 2012/2013 is een samenwerking met de peuterspeelzaal De Heezehummels opgestart. Deze samenwerking houdt in dat de peuters en de kleuters regelmatig samen activiteiten organiseren. Doel hiervan is om de peuters al spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Op deze manier wordt de stap naar de basisschool veel kleiner.  De peuters kennen de leerkrachten al, weten de regels en afspraken.

Gezamenlijke activiteiten als: samen op pad, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij. Samen fruit eten in de gezamenlijke hal, samen spelen. Kortom, een gezellige en veilige leeromgeving.

Kaleidoscoop
Dit programma, in het kader van VVE, is ervoor bedoeld om de ontwikkeling van jonge kinderen zo vroeg mogelijk te volgen en te stimuleren. Het programma richt zich op sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, muzikale ontwikkeling, creativiteit, taalontwikkeling.  Een belangrijk aandachtspunt is ook de kinderen te leren zelf oplossingen te vinden, bezigheden te plannen en te evalueren.

Kanjertraining
De Rietendakschool is een Kanjerschool. De Kanjertraining is een manier van omgaan met elkaar. Kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daardoor ontstaat een veilige sfeer op school en kinderen voelen zich fijner. De Rietendakschool is een gecertificeerde Kanjerschool, hetgeen betekent dat alle leerkrachten de opleiding hebben gevolgd. Voor ouders ligt er een Kanjerboek voor ouders ter inzage op school. Juf Monique is onze kanjerexpert.

Waarom de Kanjertraining?
In groepen gedragen kinderen zich anders dan wanneer zij alleen zijn. Alle kinderen maken wel eens een verkeerde grap, zijn wel eens bang of doen wel eens stoer. Is dat erg? Nee, daar is niets mis mee. Er zijn echter kinderen die alleen nog maar stoer kunnen doen, vervelend of grappig of bang. Is dat erg? Nou nee, maar kinderen hebben daar zelf vaak veel last van. Eigenlijk zouden ook die kinderen wel normaal willen doen, als zij maar wisten hoe. Wij willen die kinderen graag leren hoe zij dat wel kunnen doen. De oefeningen van de Kanjertraining zijn niet alleen handig op school, maar ook voor allerlei andere situaties waarmee kinderen in aanraking komen in onze maatschappij.