De organisatie van ons onderwijs

Ons onderwijs
We streven er in ons onderwijs naar, dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn of haar niveau. Verschillen tussen kinderen en respect voor elkaar worden gezien als uitgangspunt voor leren. Onze kinderen wordt geleerd om een mening te vormen, waarbij het standpunt van de ander als waardevol moet worden beschouwd. Het is belangrijk dat kinderen op school op hun gemak zijn en zich veilig voelen.
Omdat wij een lerende school zijn, leren de leerkrachten ook voortdurend bij. Zij volgen cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Wij werken met de werkwijze van Stichting Leerkracht waarbij continue ontwikkelen de basis is: Samen elke dag een klein beetje beter. Om de school blijvend te ontwikkelen houden wij regelmatig ouderarena’s en leerlingarena’s. In deze arena’s vragen wij u of de leerlingen om met ons mee te denken. Wij stellen u vragen over een bepaald onderwerp. De vragen krijgt u vooraf toegestuurd zodat u ook informatie op kunt halen bij andere ouders. Met de informatie uit de arena werken wij verder aan de verbetering van ons onderwijs.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De doorgaande ontwikkeling van kinderen staat in de belangstelling. Voorzieningen stemmen daarom hun bevindingen op elkaar af, te beginnen bij het consultatiebureau. Peuterspeelzaal “De Heezehummels” is in een van onze gebouwen gehuisvest. Leidsters en leerkrachten hebben regelmatig overleg en maken afspraken met elkaar. Er is een intensieve samenwerking met de Heezehummels. Deze samenwerking houdt in dat de peuters en de kleuters regelmatig samen activiteiten organiseren. Doel hiervan is om de peuters al spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Op deze manier wordt de stap naar de basisschool veel kleiner.  De peuters kennen de leerkrachten al, weten de regels en afspraken.

Gezamenlijke activiteiten als: samen op pad, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij. Samen fruit eten in de gezamenlijke hal, samen spelen. Kortom, een gezellige en veilige leeromgeving.

Digikeuzebord bij kleuters
Dit programma is ervoor bedoeld om de ontwikkeling van jonge kinderen zo vroeg mogelijk te volgen en te stimuleren. Leerkrachten zetten op het digikeuzebord spelactiviteiten klaar. Leerlingen kunnen op het digikeuzebord kiezen wat zij willen spelen. Leerkrachten observeren gericht tijdens het spel en laten het activiteitenaanbod aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Leerkrachten sluiten aan bij het spel om het spel zo te verdiepen.

Wij werken in thema’s aan de ontwikkeling van de kleuters. Hierbij maken we gebruik van verschillende bronnenboeken. Als basis gebruiken wij kleuteruniversiteit. Daarnaast maken wij gebruik van de activiteiten uit bijvoorbeeld fonemisch en gecijferd bewustzijn. De klasinrichting is steeds gericht op het thema dat behandeld wordt in de groep. Zo ontstaat er een rijke leeromgeving waarin de kleuters spelenderwijs tot ontwikkeling komen.

Kanjertraining
De Rietendakschool is een Kanjerschool. De Kanjertraining is een manier van omgaan met elkaar. Kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daardoor ontstaat een veilige sfeer op school en kinderen voelen zich fijner. De Rietendakschool is een gecertificeerde Kanjerschool, hetgeen betekent dat alle leerkrachten de opleiding hebben gevolgd. Voor ouders ligt er een Kanjerboek ter inzage op school. Juf Monique is onze kanjerexpert.

Waarom de Kanjertraining?
In groepen gedragen kinderen zich anders dan wanneer zij alleen zijn. Alle kinderen maken wel eens een verkeerde grap, zijn wel eens bang of doen wel eens stoer. Is dat erg? Nee, daar is niets mis mee. Er zijn echter kinderen die alleen nog maar stoer kunnen doen, vervelend of grappig of bang. Is dat erg? Nou nee, maar kinderen hebben daar zelf vaak veel last van. Eigenlijk zouden ook die kinderen wel normaal willen doen, als zij maar wisten hoe. Wij willen die kinderen graag leren hoe zij dat wel kunnen doen. De oefeningen van de Kanjertraining zijn niet alleen handig op school, maar ook voor allerlei andere situaties waarmee kinderen in aanraking komen in onze maatschappij.

Stichting Leerkracht

Op De Rietendakschool ontwikkelen wij onszelf en de school met de werkwijze van Stichting Leerkracht. Dit doen de leerkrachten door middel van een verbeterbord met doelen en acties. Ook in elke klas is een verbeterbord. Op dit bord werken de leerlingen aan dezelfde doelen als het team. Zo zorgen we ervoor dat we leerlingen betrekken bij het verbeteren van het onderwijs en doen we het écht samen. Daarnaast hebben we bij elk ontwikkelsprintje een leerlingarena. Dit is een soort leerlingraad waarbij we informatie ophalen bij de leerlingen over het doel op ons verbeterbord.