Rapporten

Ieder kind krijgt aan het begin van zijn schooltijd een rapportmap. In het algemene gedeelte wordt aangegeven hoe uw kind als persoon in de groep overkomt en hoe de relatie is van een kind ten opzichte van de leerkracht en van de andere kinderen. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport. In de maand februari is er een rapportgesprek met de leerkracht en in de maand juli is er een gesprek op aanvraag.

We starten het schooljaar met een startgesprek , waarbij de leerling,  de ouders en de leerkracht aanwezig zijn. Doel van het gesprek is: eigenaarschap bij het leren vergroten. Leerlingen kunnen op deze manier hun eigen doelen bespreken samen met de leerkracht en ouder.

In de rapportage voor kinderen van groep 1 en 2 wordt aangegeven hoe het kind zich ontwikkelt. Hierbij gaat het om zowel de lichamelijke ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling. Ook wordt vermeld hoe het spelgedrag is van het kind.
Voor de overige groepen onderscheiden we verder een beoordeling van bijvoorbeeld:

Basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen
Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap, verkeer en Engels
Creatieve vaardigheden: muziek, tekenen, handvaardigheid en bewegingsonderwijs