Methodes

Vakgebied: Methode:
Nederlandse taal Staal
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen
Voortgezet technisch lezen Atlantis
Begrijpend lezen Atlantis
Rekenen en wiskunde Pluspunt
Schrijven Pennenstreken (los schrift)
Engels Take it Easy
Aardrijkskunde Wereldzaken
Geschiedenis Tijdzaken
Natuur Natuurzaken
Verkeer VVN
Sociaal emotionele ontwikkeling Kanjer methode
Burgerschap Kanjertraining

Stichting Leerkracht

Gastlessen

Wij werken op school zo veel mogelijk op papier. We merken dat de leerlingen de lesstof dan beter opslaan. We hebben voor elke leerling vanaf groep 3 een chromebook. Deze zetten we in voor verrijking en verdieping en daarnaast voor de digitale vaardigheden.

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan thema’s vanuit de doelen. Wij gebruiken de volgende bronnen om te werken aan de ontwikkeling van de kleuters:

  • Kleuteruniversiteit;
  • Fonemisch bewustzijn (beginnende geletterdheid);
  • Gecijferd bewustzijn (rekenontwikkeling);
  • LOGO (woordenschat);
  • Kanjertraining;
  • Stichting Leerkracht
  • Schooltv Koekeloere & Schatkast.
  • Etc.