Methodes

Vakgebied: Methode:
Nederlandse taal Taal in Beeld en Spelling in Beeld
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen
Voortgezet technisch lezen Lekker lezen
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip  XL
Rekenen en wiskunde Rekenrijk
Schrijven Schrijven in de Basisschool / Pennenstreken
Engels Take it Easy
Aardrijkskunde Wereldzaken
Geschiedenis Tijdzaken
Natuur Natuurzaken
Verkeer ‘Wegwijs’
Sociaal emotionele ontwikkeling Kanjer methode

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan thema’s vanuit Kleuteruniversiteit. Wij gebruiken de volgende bronnenboeken om te werken aan de ontwikkeling van de kleuters:

  • Kleuteruniversiteit;
  • Fonemisch bewustzijn (beginnende geletterdheid);
  • Gecijferd bewustzijn (rekenontwikkeling)
  • LOGO (woordenschat)
  • Kanjertraining;
  • Schooltv Koekeloere & Schatkast.