Methodes

Vakgebied: Methode:
Nederlandse taal Staal
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen
Voortgezet technisch lezen Atlantis
Begrijpend lezen Atlantis
Rekenen en wiskunde Pluspunt
Schrijven Schrijven in de Basisschool / Pennenstreken
Engels Take it Easy
Aardrijkskunde Wereldzaken
Geschiedenis Tijdzaken
Natuur Natuurzaken
Verkeer VVN
Sociaal emotionele ontwikkeling Kanjer methode

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan thema’s vanuit Kleuteruniversiteit. Wij gebruiken de volgende bronnenboeken om te werken aan de ontwikkeling van de kleuters:

  • Kleuteruniversiteit;
  • Fonemisch bewustzijn (beginnende geletterdheid);
  • Gecijferd bewustzijn (rekenontwikkeling);
  • LOGO (woordenschat);
  • Kanjertraining;
  • Schooltv Koekeloere & Schatkast.