Onderwijs aan het jonge kind

Stevig fundament voor de toekomst
Het onderwijs aan jonge kinderen vormt de basis voor hun ontwikkeling in de toekomst. Deze basis moet stevig en duidelijk zijn.
Op De Rietendakschool kijken we goed naar kinderen. Wij houden hun ontwikkelingsfase in beeld en sluiten aan bij de (onderwijs)behoefte. Spel en spelen zien we als centrale activiteit en we werken doelgericht volgens de doelen van het SLO.

Spelend leren
De leerkracht biedt (nieuwe) doelen aan in een (kleine) kring waar vervolgens in verschillende themahoeken spelenderwijs aan wordt gewerkt. De leerkracht speelt mee met de leerlingen zodat zij nog beter kan aansluiten bij de behoeften door bijvoorbeeld het niveau van het spel te verhogen.

Ontwikkeling in beeld
De ontwikkeling van jonge kinderen houden wij structureel bij. Op deze manier volgen we de ontwikkeling en krijgen goed in beeld wat de kinderen kunnen en nog kunnen leren. Deze aanpak stelt ons in staat om in te spelen bij eventuele stagnaties in de ontwikkeling of door bijvoorbeeld een andere aanpak en/of aanbod te kiezen.

De leerkracht is geregeld in gesprek met de intern begeleider over die ontwikkeling. Samen bekijken zij of de ontwikkeling verloopt zoals verwacht en passend is. Door reflectie op het eigen handelen past de leerkracht zijn handelen nog beter af op de behoeften van kinderen. Indien nodig wordt er, in overleg met de ouders, extra ondersteuning aangevraagd. Extra ondersteuning wordt door de intern begeleider aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Daarnaast hebben wij onderwijsassistenten op school die leerlingen extra kunnen ondersteunen.

Samenwerking met de peuterspeelzaal
Op De Rietendakschool werken wij nauw samen met de peuterspeelzaal. Wij geloven sterk in de kracht van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen waar we ook geregeld afstemming over hebben. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers plannen samen de thema’s en ook de inrichting van de speel-leeromgeving. Op deze manier is er sprake van een ononderbroken ontwikkeling.