CJG-locaties in Apeldoorn

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft verschillende inlooppunten in Apeldoorn. Bellen of contact opnemen via de website kan ook of bel met (055) 357Lees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Computers en digitale schoolborden

Computers en tablets zijn, naar ons idee, een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben omLees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn tel.: 055 526 84 00 www.coda-apeldoorn.nl


De evenementencommissie

De evenementencommissie bestaat uit een aantal ouders en teamleden. Zij leveren op allerlei manieren een bijdrage aan de organisatie van activiteiten in de school. ZoLees meer


De geschiedenis van de school

  Historie De Rietendakschool heeft een lange geschiedenis. Het gebouw dateert uit 1921. Daarvoor was de school gehuisvest in een noodlocatie aan de Houtweg. Scholen kregen inLees meer


De groepen

Dit schooljaar , 2019-2020, hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: Groep Leerkracht  1  Juf Linda Smit  2  Juf Anneke, Juf Shirley  3Lees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier leden, twee ouders en twee teamleden. De directeur is adviserend lid. Een lid van de MR dientLees meer


De organisatie van ons onderwijs

Kindvolgend onderwijs Een belangrijk uitgangspunt van onze school is het kindvolgend onderwijs, waarbij sturing  en stimulans van buitenaf niet worden afgewezen. We streven er inLees meer


De zorg op grote lijnen

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen datLees meer