De evenementencommissie

De evenementencommissie bestaat uit een aantal ouders en teamleden. Zij leveren op allerlei manieren een bijdrage aan de organisatie van activiteiten in de school. Zo is de EC nauw betrokken bij de organisatie van bv. het sinterklaas-  en kerstfeest, de sportdag en de schoolreizen. Tevens is de commissie  betrokken bij de organisatie van activiteiten, die tot doel hebben de financiële middelen te vergroten.

 

De penningmeester van de EC beheert het schoolfonds, waaruit naast de vele activiteiten ook wel extra speel-, leer- en hulpmiddelen bekostigd worden. Als er vacatures zijn worden leden van de oudergeleding gekozen tijdens de algemene ouderavond.

Dit schooljaar zitten namens het team in de EC: Juf Linda en juf Monique.