Taken en functies team

De interim-directeur van de school is Alex Verdam. Hij heeft de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voor schoolzaken. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

Op onze school zijn daarnaast de volgende mensen werkzaam: groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter hechten wij aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

APC (anti- pest coördinator)Monique Kraayenhof
Begeleiding Rijdende SchoolCorrie Vruggink
Cultuurcoördinator
EvenementencommissieAnnemarie v/d Lugt,
Monique Kraayenhof
ICT coördinatorEdwin Baljet
Intensieve taalklasRita Roelfsema
Intern begeleiderMariëlle Slats
KanjerexpertMonique Kraayenhof
MR voorzitterYvet Evers
OnderwijsassistentLoeke Sonneveld, Linda Wilbrink
Rijdende school coördinatorAlex Verdam
SportcoördinatorEdwin Baljet
StagecoördinatorAlex Verdam
VertrouwenspersoonAnnemarie v / d Lugt
VVE expertShirley van der Stappen