Taken en functies team

De directeur van de school is Dorien Tarmastin. Zij heeft de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voor schoolzaken. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

Op onze school zijn daarnaast de volgende mensen werkzaam: groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter hechten wij aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

APC (anti- pest coördinator)Monique Kraayenhof
Begeleiding Rijdende SchoolCorrie Vruggink
CultuurcoördinatorInge v. Straten
EvenementencommissieAnnemarie v/d Lugt,
Monique Kraayenhof
ICT coördinatorEdwin Baljet
Intensieve taalklasRita Roelfsema
Intern begeleiderShirley Verstappen
KanjercoördinatorMonique Kraayenhof
MR voorzitterAnneke v/d Krukkert
OnderwijsassistentLoeke Sonneveld, Ellen van Loon
Rijdende school coördinatorDorien Tarmastin
Sportcoördinator
StagecoördinatorDorien Tarmastin
VertrouwenspersoonAnnemarie v / d Lugt
VVE coördinatorWendy Lagerwey