Taken en functies team

De directeur van de school is Petra Bos. Zij heeft de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voor schoolzaken. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

Op onze school zijn daarnaast de volgende mensen werkzaam: groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter hechten wij aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

APC (anti- pest coördinator) Monique Kraayenhof
Begeleiding Rijdende School Corrie Vruggink
Cultuurcoördinator
Evenementencommissie Annemarie v/d Lugt,
Monique Kraayenhof
ICT coördinator Edwin Baljet
Intensieve taalklas Rita Roelfsema
Intern begeleider Mariëlle Slats
Kanjerexpert Monique Kraayenhof
MR voorzitter Yvet Evers
Onderwijsassistent Loeke Sonneveld, Linda Wilbrink
Rijdende school coördinator Petra Bos
Sportcoördinator Edwin Baljet
Stagecoördinator Petra Bos
Vertrouwenspersoon Annemarie v / d Lugt
VVE expert Shirley van der Stappen