Mensen in de school

Leerkrachten
Onze school heeft leerkrachten en onderwijsassistenten, die voor het merendeel in vaste dienst zijn. Wij hechten er veel waarde aan dat kinderen een goede relatie kunnen opbouwen met de leerkracht. Door overheidsmaatregelen zoals ADV en BAPO, maar ook doordat medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat kinderen te maken kunnen hebben met meer dan één leerkracht. Wij streven naar maximaal twee vaste leerkrachten per groep.

De directeur zal bij ziekte of verlof zoeken naar een bevoegde invaller. Soms lukt dat niet direct en moeten we creatief zijn in het zoeken naar oplossingen, alleen in het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. Ouders worden echter altijd vooraf op de hoogte gesteld.

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma klaar. Iedere groep heeft een klassenmap, waarin het weekrooster staat. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Conciërge/vrijwilligers
Onze school heeft geen conciërge. We hebben een aantal vrijwilligers die ons onder andere helpen met de schooltuin en kopiëren. Wilt u ons helpen met bijvoorbeeld het onderhoud van het schoolplein? Wij horen graag van u. Alle hulp is welkom.

Stagiaires
Onze school biedt aan studenten van de PABO en ROC Aventus de gelegenheid om stage te lopen en zo ervaring op te doen. In principe kunnen deze studenten ingezet worden in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de groepsleerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Voor de nascholing worden wij, als team, begeleid door deskundigen.

Overige mensen in de school
Er zijn regelmatig gastlessen. Het afgelopen schooljaar hebben wij bijvoorbeeld gastlessen gehad van Dansschool Wensink, de ANWB en muzieklessen.