Kwaliteitscoördinator

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren. Zij zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van kwaliteitscoördinatoren versterkt de kwaliteit door samen te werken, gebruik te maken van elkaars expertise en zowel individueel als gezamenlijk scholing te volgen.

De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school. De kwaliteitscoördinator heeft samengevat drie rollen:

  1. Zorgregisseur
  2. Leercoördinator
  3. Trendanalist

Wanneer de ontwikkeling op cognitief en/of sociaal gebied stagneert, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd om mee te denken of te komen observeren. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw medeweten. Ouders worden altijd uitgenodigd om als gesprekspartner aan te sluiten en mee te denken. De kwaliteitscoördinator is daarnaast ook contactpersoon voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

De intern begeleidster van onze school is mevrouw Mariëlle Slats. Mariëlle werkt drie dagen bij ons op school. Zij werkt op de maandag, dinsdag en woensdag. Zij staat altijd open voor vragen rondom de zorg van uw kind. Bij sommige gesprekken over uw kind zal Mariëlle aansluiten.

Heeft u vragen over de zorg van uw kind? Mariëlle is te bereiken via mslats@leerplein055.nl