Ouders en school

Ouders en verzorgers maken deel uit van het schoolleven. Wij waarderen het bijzonder als u binnen de school actief wilt zijn en uw steentje bij wilt dragen. Veel activiteiten zijn alleen mogelijk wanneer er voldoende hulp is.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • lid van de Medezeggenschapsraad;
 • lid van de Evenementencommissie;
 • hulp bij het vervoer van de kinderen bij activiteiten;
 • hulp bij het onderhoud van het schoolplein;
 • hulp bij activiteiten en festiviteiten;
 • deelname aan werkgroepen, zoals PR-groep, hoofdluiscontrolegroep, webgroep

Contacten met ouders
Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Wij gebruiken hiervoor de volgende communicatiemiddelen:

 • Tweewekelijks nieuwsbulletin: “Onder de Rieten Kap”
 • De website, facebook en twitter
 • Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij per groep een startgesprek, met ouder, kind en leerkracht. Doel is elkaar beter te leren kennen.
 • Oudergesprek: voor de kleuterroepen organiseren wij twee keer en in de groepen 3 t/m 8 drie keer per jaar een oudergesprek. U kunt dan met de leerkracht spreken over de vorderingen van uw kind.
 • Algemene ouderavond: een keer per jaar
 • Persoonlijk gesprek: in overleg zijn wij altijd bereid om na schooltijd tijd voor u vrij te maken
 • Online schoolgids.