Ouders en school

Ouders en verzorgers maken deel uit van het schoolleven. Wij waarderen het bijzonder als u binnen de school actief wilt zijn en uw steentje bij wilt dragen. Veel activiteiten zijn alleen mogelijk wanneer er voldoende hulp is. Samen maken wij er een fijne schooltijd van voor alle kinderen.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • lid van de Medezeggenschapsraad;
 • lid van de Evenementencommissie;
 • hulp bij het vervoer van de kinderen bij activiteiten;
 • hulp bij het onderhoud van het schoolplein;
 • hulp bij activiteiten en festiviteiten;
 • deelname aan werkgroepen, zoals PR-groep, hoofdluiscontrolegroep, webgroep

Ouderarena’s

De Rietendakschool heeft een aantal keer per jaar een ouderarena. In de ouderarena vragen wij ouders wat zij vinden van de ontwikkelingen van de school. Er is altijd een onderwerp waar de ouderarena over gaat. Voorafgaand aan de ouderarena krijgen de ouders die deelnemen een vragenlijst. Deze vragen kunnen zij voorbereiden en bespreken met de andere ouders van de groep van hun kind. Door middel van de ouderarena draagt u bij aan de ontwikkeling van de school. Wij stellen het op prijs als u deel wilt nemen wanneer wij u vragen voor een ouderarena.

Contacten met ouders
Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Wij gebruiken hiervoor de volgende communicatiemiddelen:

 • Tweewekelijks nieuwsbulletin: “Onder de Rieten Kap”
 • Parro (deze app kunt u vinden in de appstore)
 • De website, facebook, instagram en twitter
 • Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij per groep een startgesprek, met ouder, kind en leerkracht. Doel is elkaar beter te leren kennen.
 • Oudergesprek: voor de kleuterroepen organiseren wij twee keer en in de groepen 3 t/m 8 drie keer per jaar een oudergesprek. U kunt dan met de leerkracht spreken over de vorderingen van uw kind.
 • Algemene ouderavond: een keer per jaar
 • Persoonlijk gesprek: in overleg zijn wij altijd bereid om na schooltijd tijd voor u vrij te maken
 • Online schoolgids.