Leesprotocol

Basisscholen binnen Leerplein055 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop ze omgaan met kinderen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie, zoals dat is vastgesteld door het Expertisecentrum Nederlands. Meer informatie over leesproblemen en dyslexie is op school beschikbaar.

Protocol Leesproblemen en dyslexie:

Lezen is belangrijk om te leren. Doordat je kunt lezen gaat er een wereld voor je open. Wij vinden het daarom belangrijk dat de leerlingen van onze school enthousiaste lezers worden. Soms hebben leerlingen iets meer tijd nodig. Wij monitoren de leerlingen aan de hand van het  protocol. Er wordt gekeken, samen met de leerkracht en Intern Begeleider van de school waar het kind extra hulp voor nodig heeft. Hier wordt gezamenlijk, in overleg met de ouders en betrokken, een plan voor gemaakt.