Interne vertrouwenspersoon

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’. Het college van bestuur van Leerplein055 benoemt de voorgedragen medewerker als interne vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon van een school is contactpersoon voor leerlingen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan. De interne vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn of haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur van Leerplein055.

De interne vertrouwenspersoon op onze school zijn Naomi Beltman en Yvet Evers. Zij zijn bereikbaar per mail nbeltman@leerplein055.nl of yevers@leerplein055.nl. Naomi is op school aanwezig op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Yvet is op school aanwezig op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.