Vertrouwenspersoon

De school moet een veilige plek zijn voor ieder kind.  De juf of meester is normaal gesproken het eerste aanspreekpunt voor uw kind.  Mocht u of uw kind zich niet gehoord voelen bij de eigen juf of meester, dan kan zij/hij terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de school.

De vertrouwenspersoon helpt u verder, bijvoorbeeld door het probleem van uw kind bespreekbaar te maken of u en uw kind verder te verwijzen.

De vertrouwenspersonen  van onze school is: Shirley van der Stappen, leerkracht groep 2.