Schoolmaatschappelijk werk

Het school maatschappelijk werk werkt nauw samen met het schoolteam, de aan school gekoppelde schoolmaatschappelijk werker denkt mee over het welbevinden van de kinderen op de school.

Wanneer u zich als ouder/verzorger zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met iemand op school. Natuurlijk met de leerkracht of de intern begeleider, maar u kunt ook in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker.

Bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft over de opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind, zijn gedrag (bv lusteloos/ overactief/ moeite met contacten met andere kinderen/ wordt gepest). Ook kunt u bij het SMW terecht met vragen over sport- en culturele activiteiten, financiën, echtscheiding, en activiteiten in de wijk.

Daarbij kunt u denken aan lichte en kortdurende ondersteuning thuis in de vorm van gesprekken met ouders/ verzorgers en/ of kind. En we kunnen samen met u kijken wat er eventueel nog meer nodig is. We werken daarin nauw samen met het schoolteam en andere partijen die ook bij school betrokken zijn (SWV, CJG, jeugdverpleegkundigen).

U kunt ons bereiken via 088-784 6464 (vraag naar het school maatschappelijk werk).

Of mail naar SMW-Apeldoorn@stimenz.nl.

Geef daarbij aub aan op welke school uw kind zit. Dan komt uw vraag bij de juiste persoon terecht.

Met vriendelijke groeten,

Het team SMW.