BSO en TSO

Onze school heeft geen eigen BSO. Onze leerlingen worden opgehaald door BSO Kids Base. Deze BSO is vlak bij de school. De leerlingen gaan met de pedagogisch medewerker lopend naar de BSO aan de Arnhemseweg. Meer informatie over de BSO kunt u vinden op:

BSO Kids-Base en BSO de Fakkel

Aangezien De Rietendakschool een continurooster heeft is er geen sprake van tussentijdse opvang. Alle leerlingen eten op school, samen met hun eigen leerkracht. Na het eten spelen de kinderen samen buiten.