Uitstroomcijfers

In het afgelopen schooljaar zijn 8 leerlingen overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Zij zijn gegaan naar:

VWO1
Havo1
VMBO/Havo0
VMBO/TL2
VMBO/Gemengd0
VMBO/Kadergericht0
VMBO/Beroepsgericht3
Praktijkonderwijs1