Uitstroomcijfers

In het afgelopen schooljaar zijn 15 leerlingen overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Zij zijn gegaan naar:

VWO0
Havo/VWO2
VMBO/Havo2
VMBO/TL4
VMBO/Gemengd1
VMBO/Kadergericht3
VMBO/Beroepsgericht3