Uitstroomcijfers

In het afgelopen schooljaar zijn 13 leerlingen overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Zij zijn gegaan naar:

VWO 1
Havo 3
VMBO/Havo 0
VMBO/TL 1
VMBO/Gemengd 1
VMBO/Kadergericht 3
VMBO/Beroepsgericht 3
Praktijkonderwijs 1