Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft in 2022 een ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn vastgesteld voor de periode 2023-2027. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de onderwijsbesturen en de ondersteuningsplanraad (OPR) besproken. Deze belanghebbenden hebben allemaal ingestemd met het plan. De OPR bestaat uit ouders en leerkrachten van de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. De ouders en leerkrachten zijn middels verkiezingen gekozen. Het ondersteuningsplan is in juni 2018 naar de inspectie gestuurd.

Iedereen die belangstelling heeft om het ondersteuningsplan te lezen kan terecht op de website van Passend Onderwijs Apeldoorn.