Nieuws uit groep 4

donderdag 15 april 2021

Maandag 12 april was de nationale buitenlesdag. Bij ons stond de Kanjertraining op de planning. We hebben samenwerkingsoefeningen gedaan waarbij we moesten samenwerken in tweetallen, in groepjes maar ook klassikaal. Dit was best een beetje lastig. Wat heel mooi naar voren kwam, zijn de verschillende rollen van de leerlingen. De ene leerling kan geweldig de leiding nemen terwijl de andere de gezelligheid met zich mee brengt tijdens zo’n oefening. Samen is het de kinderen gelukt om de oefeningen te volbrengen. Heel goed gedaan!

We zijn in de klas druk bezig met het aanleren van de tafelsommen 1 t/m 5 en 10. Het zal de kinderen helpen als ze dit ook thuis geregeld oefenen.

Na de meivakantie willen we beginnen met de boekbesprekingen. Het is belangrijk dat er een leesboek wordt gebruikt voor de boekbespreking. Stripboeken etc. mogen dus niet. Het boek moet ongeveer op het leesniveau van uw zoon of dochter zijn. Als u vragen heeft over het leesniveau dan mag u mij natuurlijk altijd een berichtje sturen via Parro. Tijdens de boekbespreking worden de volgende onderdelen verteld: De schrijver, de illustrator, de titel van het boek, er moet kort worden verteld waar het boek over gaat (in eigen woorden, dus niet voorlezen wat er op de achterkant staat), en daarna wordt er een bladzijde voorgelezen aan de groep. De kinderen uit de klas mogen vragen stellen over het verhaal. Het is dus heel belangrijk dat het boek uitgelezen is. We hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen dit heel goed gaan doen. Het zal zeker spannend zijn maar we beginnen met het geven van de boekbespreking in een kleiner groepje om dit jaar vast te oefenen. Het is dus niet voor de hele klas.

 

Delen via