groep 5/6

Juf Yvet en juf Monique staan voor groep 5/6. In groep 5 besteden we veel aandacht aan taal, spelling en rekenen. Ook beginnen we in groep 5 met Engels. De kinderen leren al enkele Engelse woorden en zinnen.

In groep 6 wordt bij het rekenonderwijs veel materiaal gebruikt om het begrip bij de kinderen te vergroten. In groep 6 krijgen de kinderen Engels zodat ze al korte gesprekjes in het Engels kunnen gaan voeren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan spelling, taal en lezen.

In alle groepen gebruiken we veel materiaal bij de rekenmethode Pluspunt. Zo maken we verbinding tussen de lessen en het echte leven. Daardoor weten de kinderen waarom zij iets leren. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker de doelen te bereiken wanneer zij materiaal gebruiken.