Nieuws uit groep 7/8

woensdag 12 oktober 2022

 

Voorleeswedstrijd
Vorige week vrijdag hebben we de voorleeswedstrijd gehad in de klas.
We hebben meerdere deelnemers gehad en het was spannend tussen twee van onze lezers.
Uiteindelijk zal Nora (groep 8) onze school vertegenwoordigen tijdens de wedstrijd in de CODA bibliotheek tegen de andere scholen.

Techniekfestival
Gisteren zijn we met groep 7/8 naar het techniekfestival geweest. We hebben daar onder andere met een printer een eigen werkje van hout mogen uitsnijden en laten graveren. We hebben een VR-bril getest. Hebben gefietst om het water van de douche op te wekken en ga zo maar door. De filmpjes van die dag volgen in onze klassenvideo die we voor de/in de herfstvakantie met u zullen delen.

Wat doen we met de vakken?
Met Spelling hebben we komende week de toets van blok 2. We gaan daarin proberen zonder hulpboekje het dictee te maken en het boekje alleen nog te gebruiken bij het grammatica gedeelte.
We hopen volgende week vrijdag de rekentoets te maken van blok 2. We hebben hierin geoefend met het huiswerk en de conditietraining en gaan van tevoren in de proeftoets kijken hoe goed het er al in zit. Met taal zijn we volop aan het oefenen met de woordenschatwoorden van het thema.

We hebben veel lessen ook gekoppeld aan de kinderboekenweek. Zo hebben we vandaag een eigen taalverhaal geschreven tijdens de schrijfles. Alleen het eerste begin was ons gegeven en de rest moesten we in ons meest nette handschrift verder schrijven. Ook hebben we begrijpend lezen vandaag gekoppeld aan twee prentenboeken. De leerlingen konden tussen twee teksten kiezen en gingen verdiepend met de teksten aan de slag. Vrijdag hebben we nog een les over prentenboeken. De leerlingen gaan in een groepje een prentenboek lezen, daar een gedicht bij maken, en gaan een eigen creatieve tekening maken bij het gedicht. Zo zijn we met taal, tekenen, dichten en lezen bezig!

De leerlingen krijgen de samenvatting voor aardrijkskunde ook mee. Deze week hebben ze met de invaller de laatste les gedaan. Dinsdag ga ik met de leerlingen de samenvatting bespreken en de toets zal na de vakantie ergens zijn, datum volgt nog.

Met muziek hebben we komende dinsdag de laatste les van de muziekjuf. Ze zal met ons het laatste stukje voorbereiden voor de voorstelling voor de andere groepen op de donderdag.

Met kanjertraining zijn we begonnen aan het nieuwe blok. We gaan hierin bezig met het thema dat gaat over het helpen van elkaar als het bij de ander even niet lukt zoals het zou moeten. We geven de leerlingen hier nog nieuwe bladen over mee zodat u ook thuis nog eens kunt nalezen wat er in dit thema wordt besproken. In elke groep is er een kijkmiddag voor de kanjertraining. We hebben deze voor groep 7/8 op woensdag 19 oktober van 13.30-14.00 ingepland zodat u als ouder mee kan kijken tijdens een aantal oefeningen die we doen tijdens de les.

Stukje planning tot de herfstvakantie
Woensdag 19 oktober: 13.30 – 14.00 kijkles voor ouders Kanjertraining
Donderdag 20 oktober: topografie toets
Vrijdag 21 oktober: om 14:00 een weekje herfstvakantie

 

Delen via