Nieuws uit groep 7/8

donderdag 1 september 2022

We zijn alweer bijna twee weken bezig op school en hebben al veel dingen gedaan en zijn hard aan het werk.

De komende twee weken zijn er nog startgesprekken en daarna heb ik alle formulieren voor de klassenvideo’s binnen en kunnen we als het uitkomt de eerste maandvideo in elkaar zetten.

Informatie-avond
U heeft als het goed is een mail gekregen van Petra over de informatie-avond aanstaande dinsdag 6 september.

Wat hebben we al gedaan en besproken:
We zijn begonnen met het opstellen van onze klassenregels. Deze heeft u als het goed is in Parro voorbij zien komen. Verder hebben we afspraken gemaakt over het huiswerk. Dit start nadat alle startgesprekken geweest zijn. We hebben ook een planning gemaakt voor onze spreekbeurten en boekbesprekingen en een klassendoel opgesteld waar we de komende tijd aan willen werken. Naast het klassendoel hebben de leerlingen ook een persoonlijk doel bedacht waar ze aan willen werken.

We zijn de komende tijd bezig met:
Rekenen : Met rekenen zijn we aan het instapblok begonnen. Zo kunnen we precies zien welke onderdelen uit het vorige jaar nog moeilijk zijn en dus extra aandacht nodig hebben.

Taal: Met taal zijn we begonnen met het thema toekomst voor groep 8 en het thema helden voor groep 7. We zijn daarmee goed aan het kijken naar onze woordenschatwoorden en gaan dit ook in spelvorm met elkaar oefenen.

Spelling : We zijn met spelling bezig met het opfrissen van alle tot nu toe aangeboden categorieën.

Atlantis : Groep 8 werkt aan het thema over : De wereld als fabriek. Groep 7 werkt in het thema over: Sporen uit het verleden. We zijn in die lessen bezig met het zoeken van moeilijke woorden in de tekst en het maken van opdrachten die vergelijkbaar zijn met opdrachten uit de CITO. Zo zijn we straks goed voorbereid.

Zaakvakken: Groep 7 werkt in het thema over de Grieken en de Romeinen. Deze sluit aan qua woordenschat bij de lessen van Atlantis en taal. Groep 8 werkt aan burgers en stoommachines en ook hun thema past bij Atlantis en taal.

Andere zaken: Het zelfstandig werken vraagt nog wat aandacht. Denk daarbij aan het werken met het stoplicht en het blokje en het fluisteren. We zullen hier nog wat strenger in zijn zodat we nog meer rust ervaren in de klas.

Mocht er ergens vragen over hebben of ergens niet uitkomen, wees vrij om dit via Parro/Mail of door even binnen te wandelen na schooltijd, aan mij te vragen.

Groetjes Juf Naomi

Delen via