Team

Vast gezicht

Wij hechten er veel waarde aan dat uw kind een goede relatie kan opbouwen met de eigen meester of juf. Daarom streven wij ernaar om elke groep een vast gezicht te geven. Als dit niet mogelijk is, hebben we vaste duo’s gevormd.

Ontwikkeling

Als team werken wij hard aan een voortdurende verbetering van ons onderwijs. Individuele deskundigheidsbevordering en nascholing behoren tot de vaste activiteiten. Daarnaast werken we in een gezamenlijk leerproces aan:

  • Het plezierig leren van kinderen
  • Het effectief en efficiënt leren
  • Kwaliteit bieden (sfeer, waarden en normen en bereiken van doelstellingen)
  • Adaptief onderwijs (= onderwijs op maat).

Delen via