EC

De evenementencommisie

Goed contact tussen ouders en school is erg belangrijk. De evenementencommissie van De Rietendakschool versterkt dit contact. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders, twee leerkrachten en een schoolmedewerkster. De taak van de evenementencommissie is: de bloei van de school te bevorderen, het realiseren en organiseren van allerlei activiteiten. Indien nodig het coördineren van ouders die meehelpen bij onderwijsondersteunende activiteiten, excursies, schoolreizen en buitenschoolse activiteiten. De evenementencommissie gaat en staat voor de kinderen van de Rietendakschool.

De commissie organiseert allerlei evenementen die in een schooljaar plaatsvinden. Er zijn natuurlijk de gebruikelijke activiteiten, zoals de herfstwandeling, sinterklaas- en het kerstfeest, de palmpasenoptocht, de sportdag, de schoolreizen en de voorjaarsmarkt. De afsluiting van het schooljaar, met zang en dans van de groepen 1 t/m 7 en een spetterende musical van groep 8, wordt mede georganiseerd door de evenementencommissie. De kinderen beleven hier veel plezier aan.

De penningmeester van de evenementencommissie beheert het schoolfonds, waaruit naast de vele activiteiten ook wel eens extra materiaal voor de school bekostigd wordt. De commissie heeft een collectieve verzekering voor alle kinderen afgesloten.

Delen via