Vacature Medezeggenschapsraad

donderdag 10 oktober 2019

Apeldoorn oktober 2019

Betreft: vacature oudergeleding MR

 

Beste ouders/verzorgers

In de Medezeggenschapsraad van onze school zitten op dit moment 2 personeelsleden en 2 ouders.
De personeelsleden zijn:
Yvet Evers
Loeke Sonneveld; secretaris

De ouders zijn:
Astrid Roelofs; voorzitter (tweede termijn)
Francis Mulder; penningmeester

Voor Astrid Roelofs loopt de zittingsduur af per november 2019.
In deze brief informeren wij u hoe de verdere gang van zaken is.

Conform het reglement voor de Medezeggenschapsraden, wordt nu een verkiezing voor de ouders voorbereid. Voor een lid vanuit de oudergeleding kunnen alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Rietendakschool zich kandidaat stellen. De zittingsduur voor ouders/verzorgers is 3 jaar, daarna is het mogelijk om één keer herkiesbaar te zijn.

Lijkt het u interessant om meer te weten over de beleidsmatige zaken binnen de school, mee te praten, mee te denken en adviezen te geven dan bent u van harte welkom.
Door onderstaand formulier in te vullen kunt u zich aanmelden voor deze vacature. Op 25 oktober a.s. sluit de aanmeldingsperiode. Voor deze datum moet het formulier zijn ingeleverd bij de leerkracht van uw kind of via de mail naar: mr1rietendakschool@gmail.com

Als na de sluitingsperiode blijkt dat er meerdere aanmeldingen zijn, dan worden er verkiezingen gehouden.

NB op: www.rietendakschool.nl kunt u lezen wat de MR doet. Het jaarverslag van de werkzaamheden van de MR staat ook op de website.

Met vriendelijke groet,

De MR leden.

——————————————————————————————————————————————-

Medezeggenschap O.B.S De Rietendakschool

Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ouder/verzorger van……………………………………………………….., groep………………………………

Telefoonnummer…………………………………………….

Delen via