Nieuws uit groep 5

donderdag 13 oktober 2022

Aladdin

Gisteren is groep 5 samen met groep 6 naar de musical Aladdin in Scheveningen geweest. Onze school was uitgenodigd door het Jeugdeducatiefonds. Het was een fantastische beleving. Een magische show met mooi gezang, prachtige dansen en een echt vliegend tapijt. Iedereen heeft er van genoten.

Lezen bij de kleuters.

Afgelopen woensdag hebben wij in de kader van de kinderboekenweek voorgelezen  bij de kleuters. Iedereen had een boek voorbereid en deze voorgelezen aan een kleuter. Een aantal leerlingen hebben zelfs 2 boeken voorgelezen. Een activiteit die we zeker nog een paar keer gaan herhalen.

Kanjertraining

Volgende week woensdag kunt u, als u daar interesse in heeft, een kanjerles bijwonen. Informatie hierover volgt nog via Parro.

Waar gaan we aan werken?

De komende weken starten we weer met nieuwe blokken voor rekenen, taal en spelling. Met rekenen gaan we verder met delen, tafelsommen als 3×14 leren uit te rekenen en handig rekenen tot 1000. Met taal gaan we beginnen met het blok Noodweer, waarin we het gaan hebben over het weer en de trappen van vergelijking gaan leren. Tot slot gaan we met spelling onder andere het bijvoeglijk naamwoord en het kilowoord leren.

Delen via