rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | september 2022

Agenda

20 jun

Studiedag

21 jun

Sterrenshow

28 jun

Rapport mee

1 jul

Faculatieve oudergesprekken

3 jul
t/m
5 jul

Kamp groep 8

20220912_164247

ouderarena

De eerste ouderarena van dit schooljaar is een feit. Het onderwerp van de ouderarena was "gedrag en kanjertraining." Wat fijn dat er toch nog 4 ouders waren die deze bijeenkomst wilden bijwonen namens groep 1 t/m 8. Naar aanleiding van de vragen die wij als team hadden opgesteld kwam er een goede terugkoppeling van deze ouders. Ouders geven aan dat hun kind even moest wennen aan de nieuwe leerkracht(en), maar de kinderen voelen zich prettig en veilig. De kinderen vertellen thuis goed over de regels, voor zowel in de klas als op kanjertraining gebied. Schoolbreed kregen wij als tip de ouderbetrokkenheid nog meer in te zetten als het gaat om de thema's van de kanjertraining en hierbij zou een terugkoppeling ook fijn zijn. Dit geldt tevens voor afspraken die er zijn in de klas waar wij u als ouder ook bij moeten blijven betrekken!
thumbnail_20220915_110549

leerlingarena

Vanochtend hebben we een leerlingarena gehouden over de Kanjertraining en de veiligheid op school. De leerlingen hebben verteld hoe het gaat bij hen in de klas en wat er nog beter kan. Heel mooi om te horen dat de leerlingen vertellen dat ze altijd bij hun juf of meester terecht kunnen als zij een probleem hebben. Ze voelen zich vrij om naar de juf of meester toe te gaan. Ook vertelden de leerlingen dat zij zichzelf kunnen zijn in de klas. Al is het wel jammer dat je geen capuchon of pet op mag in de klas.

De kinderen zouden graag vaker kanjerlessen hebben. Met name het pettenkwadrant en de vertrouwensspelletjes vinden zij erg leuk om te doen. Ze geven aan dat de kanjertraining ervoor zorgt dat de kinderen op school weten hoe ze met elkaar om moeten gaan. Soms vinden de kinderen het nog een beetje lastig om stil te zijn als het stoplicht op rood staat. De juf of meester helpt hen er dan aan herinneren. Als iemand zich niet aan de regels houdt krijgt deze leerling eerst een waarschuwing van de juf. De leerlingen vertellen dat ze geen straf krijgen als ze eerlijk zijn en dat de juf of meester altijd met hen in gesprek gaat als er een probleempje is. Als tip geven de kinderen mee dat de juf of meester soms strafregels kan geven aan een kind, wanneer deze zich niet aan de regels houdt.

De kinderen geven aan dat zij de incheck en de check-out van Stichting Leerkracht erg fijn vinden. Ze kunnen dan aangeven hoe het met hen gaat en de kinderen en de juf/meester kunnen hier dan rekening mee houden. Wat ook erg mooi was is dat de kinderen uit de bovenbouw aangeven dat er eigenlijk geen regels hoeven te zijn. Het is vanzelfsprekend dat we respect moeten hebben voor elkaar en stil moeten zijn als iemand anders praat.

Het was erg fijn om de leerlingen te spreken en we kijken uit naar de volgende leerlingarena. Samen maken we onze school steeds beter. De informatie die we van de leerlingen krijgen nemen we mee voor het verbeteren van ons onderwijs. Zo worden we samen elke dag beter!

We willen de kinderen die hebben deelgenomen aan de leerlingarena heel erg bedanken! De volgende keer mogen andere kinderen deelnemen aan de arena.
thumbnail_20220915_103802

Groep 1-2

Vorige week zijn we in groep 1-2 gestart met het thema “Wij gaan naar buiten”. Tijdens dit thema besteden we aandacht aan wat je buiten allemaal kan doen. De leerlingen konden al veel dingen hierover vertellen, zoals klimmen, rennen, insecten zoeken, voetballen en nog veel meer. We hebben een wandeling gemaakt door het park en een moestuin bezocht. Uiteraard is er op het schoolplein ook veel te doen. Het duurt nog even maar op maandag 17 oktober willen we graag naar het bos. Hiervoor hebben we ouders nodig die kunnen rijden. Heeft u tijd en zin om mee te gaan dan kunt u dat aangeven bij de leerkrachten.

In de groep zijn we druk geweest met het inrichten van de schoenenwinkel. De leerlingen vinden het erg leuk om daarin te spelen. Daarnaast leren ze ook welke schoenen je aantrekt wanneer het regent of wanneer je gaat voetballen. We hebben ontdekt dat de grootte van een schoen bepaalt in welke doos die past.

De letter van de week is de letter ‘b’. De leerlingen van groep 1 kunnen die al goed maken met klei en de leerlingen van groep 2 hebben de ‘b’ geschreven met wasco. In de groep hebben we ook een leesschrijfhoek waarin de leerlingen volop aan het ontdekken zijn met wat je allemaal met letters kunt doen.

Hartelijke groet,

Juf Eveline, Juf Dilek, Juf Loeke en Juf Jolanda
letters-gd38a20e96_1280

Nieuws uit groep 3

We zijn begonnen met een nieuwe kern. Kern 1 heet deze kern. We gaan nieuwe letters en nieuwe woorden leren lezen. We leren de aa, de r, de v en de e. De woorden die wij gaan leren zijn aap, raak, rem en vis en natuurlijk nog veel meer woorden.

We gaan beginnen met de moestuintjes. Het eerste dat wij gaan doen, is in de klas zaadjes zaaien. Dat doen wij in wc-rolletjes. Over een paar weken gaan wij beginnen met de moestuintjes die bij het theehuis gemaakt worden. Morgen gaan ze daarvoor de waterpomp plaatsen.

Vandaag hebben we met rekenen geleerd wat turfen is. Dat was nog best wel lastig.

Vanaf aanstaande vrijdag gaan wij met de groep naar de bibliotheek bus. Deze komt iedere vrijdag bij school langs.

Zoals u al leest zijn wij heel erg hard aan het werk.

De kinderen en juffen van groep 3.

library-g76bfe044e_1280

Even voorstellen

Ik ben Wasim.

Ik ben 19 jaar oud.

Dit jaar loop ik stage bij juf Monique in groep 6 op de donderdag en vrijdag. Ik blijf waarschijnlijk tot 01-02-2023 stage lopen.

Hiervoor heb ik in groep 3 bij juf Annemarie stage gelopen.

Ik zit op de opleiding op het ROC Aventus zorg en wel zijn niveau 2.

Ik hoop dat het een gezellig en leerzaam schooljaar wordt.
thumbnail_IMG_0776

Groep 4

Vorige week en deze week hebben de kinderen dansles gehad van dansjuf Candy. Zij kwam speciaal voor de groepen 1 t/m 4 om met ze te dansen in het speellokaal. De kinderen waren enthousiast en waren leuk aan het dansen en bewegen. Ook af en toe meezingen of juist heel stil alleen maar bewegen. Aan het eind van de les moesten ze rustig op de grond liggen met hun ogen dicht, terwijl er een rustig muziekje speelde. Dit was best wel wennen, want wat gebeurt er dan om je heen. Maar als ze echt hun ogen dicht durfden te doen en zich er aan overgaven was het muisstil en konden ze daarna heel rustig naar de klas terug. Heel mooi om te zien!

Vorige week woensdag hebben we bij het lezen geleerd wat een serie is. In onze schoolbieb hebben we gekeken naar de serie van Dolfje Weerwolfje en van Super Juffie. Op de bank zaten we met de hele klas te luisteren naar de verhalen die ze beleven. Wat zijn deze boeken toch spannend.. Wist u dat er heel veel boeken bestaan van deze series? Afgelopen woensdag hebben we weer gekeken naar de boeken maar ditmaal naar de flaptekst. Hoe weet je welk boek je aanspreekt en welke wat minder? De flaptekst van vier boeken zijn voorgelezen en we hebben gestemd welk boek ons het meeste aantrok. Hier heeft juf uit voorgelezen. Wist u dat deze boeken ook gratis (lid worden kan gratis tot 17 jaar) geleend kunnen worden bij de Coda bibliotheek?

Nieuws uit groep 5

Eerste toetsen

Deze week stond de eerste leertoets op de planning. Een toets tijdzaken, voor het eerst thuis leren en dan er een toets overmaken. Voor sommige nog spannend, voor andere alsof ze het vaker doen. Er zijn ook mooie resultaten behaald op de toets. Vandaag krijgen de leerlingen voor het eerst leerwerk mee voor Engels. Hierbij is het belangrijk dat ze de woorden vanuit het Engels naar het Nederlands kunnen vertalen en andersom. Eén tip om samen met uw zoon of dochter te leren: begin met een aan aantal woordjes op de eerste dag en breidt dit elke dag een stukje uit en oefen de laatste paar dagen alle woorden. Zo hoeft uw zoon of dochter niet in één keer alle woorden te leren. Als het leren thuis niet lukt, trek dan tijdig aan de bel, dan kan ik kijken hoe ik kan helpen. Good luck!

Workshop theater

Vandaag kregen wij een workshop theater van Marq van Mazijk. We hebben geleerd dat je met muziek, geluiden en emoties op een leuke manier kan toneelspelen. Iedereen heeft zijn acteertalent mogen laten zien. Volgende week hebben we de tweede workshop.
Informatieavond

Het was fijn dat ik een aantal van u op de informatieavond heb gezien. We hebben op deze avonden het gehad over het werk en de leerstof in groep 5. Een mooi ouderinitiatief om het tafeldiploma op te pakken. Dit gaan we zeker doen. Hopelijk kan ik dit jaar iedereen een tafeldiploma meegeven tijdens de rapporten. Om de tafels sneller te automatiseren en te memoriseren kunt u thuis ook veel oefenen met de tafels.

Nieuws uit groep 6

De eerste toets

Dinsdag hebben de leerlingen hun samenvatting en eventueel hun werkboek mee naar huis gekregen voor de tijdzaken, oftewel geschiedenis. Deze toets gaat over de Gouden eeuw. Over de handel, de scheepsvaart en de kunst. Wij vertrouwen erop dat alle kinderen erg hun best gaan doen met leren. Dinsdag 20 september hebben ze de toets. Dan zien we de werkboeken ook graag weer terug op school. Jullie kunnen het. Zet hem op!

De toets voor wereldzaken en topgrafie Nederland komt er ook aan! Houd de parro app in de gaten!

Gymlessen

Vorige week zijn we begonnen met de gymlessen in de gymzaal. Het is fijn om weer in de gymzaal te zijn zodat we de materialen en de ruimte daar weer optimaal kunnen gebruiken. Groep 6 doet het geweldig met het lopen naar de gymzaal en het snel omkleden. Ook heel fijn dat iedereen de afgelopen week de gymkleding op orde had. Onze complimenten!  Deze week heeft juf Yvet de gymles gegeven. We mochten zwaaien in de touwen, balanceren op de wip en we hebben gewerkt aan de balvaardigheid rondom het balspel basketbal. Het was een fijne les.
Theaterles
Vandaag hebben de kinderen theaterles gehad van meester Marc. De warming up bestond uit een "move" verzinnen en iedereen deed deze move na. Wat heb ik goede moves gezien! Daarna moesten we ons gezicht opwarmen en in een emotie zetten. Deze emotie werd overgenomen door een ander en als meester Marc "actie" riep moesten de twee personen met elkaar in gesprek met die emotie. U snapt het al dat was lachen, gieren en brullen. Ook het woord associëren hebben we geleerd als het gaat om toneelspelen. Er werden leuke scenes gespeeld. Volgende week donderdag komt meester Marc nog een keer! Wij kunnen niet wachten!

Lesstof

Het eerste blok van taal zijn we aan het afronden. Dit blok ging over Amsterdam. Vele woorden zoals: grachtenpand, authentiek, monumentaal en groenvoorzieningen kwamen aan bod. Vraagt u thuis ook eens wat deze woorden betekenen? Daarnaast hebben we geoefend met het luisteren naar en het begin en het eind schrijven van een verhaal.

Momenteel zijn we met rekenen vooral bezig met de breukentaal en het klokkijken. Bij de breuken leren we wat de teller en wat de noemer is. We leren stroken en taarten eerlijk verdelen en kunnen vertellen welk deel iemand krijgt. Bij het klokkijken gaan we leren te vertellen hoe laat het is tot op de minuut nauwkeurig. We zullen de andere twee doelen van dit blok: de duizendtallen en het gebruiken van hulpsommen ook blijven oefenen. Misschien ook fijn als u thuis met uw kind ook oefent met de breuken en het klokkijken. Ook zijn er veel leuke online programma's/spellen waar de kinderen deze onderdelen kunnen oefenen. Neemt u eens een kijkje op www.meestermichael.nl?

Kanjersportmiddag

Morgenmiddag gaan wij heerlijk sporten, mits het weer het toelaat! Laten we hopen op een droge dag morgen! Denkt u eraan dat uw kind sportieve kleding en schoenen aan heeft? Morgen voor een keer dus GEEN tostidag. Daar is echt geen tijd voor...Mochten wij als team vanmiddag besluiten dat de sportdag vanwege de weersomstandigheden toch niet door kan gaan, hoort u dat via de parro app!

Nieuws uit groep 7/8

Leerlingarena
We hebben afgelopen donderdag de leerlingarena gehad.
Hierin zijn mooie antwoorden gegeven over de kanjertraining en het stukje veiligheid en vertrouwen in de klas en op het plein / in de school. U krijgt hier nog terugkoppeling van.

Huiswerk
We zijn deze week begonnen met het huiswerk. We hebben voor nu rekenen en begrijpend lezen meegegeven. De volgende keer werken we toe naar 3 vakken. Dit is het maximale.
Ze krijgen het huiswerk op de woensdag mee, en moeten het de dinsdag erop weer inleveren.
Op donderdag is er mogelijkheid om tot uiterst 14:40 te blijven voor het huiswerk maken en vragen stellen. Soms is er een vergadering gepland, maar vaak beginnen die pas om 14.45
Wanneer het huiswerk op dinsdag niet ingeleverd is, wordt het na schooltijd gemaakt (tenzij geldige reden in overleg met 1 van de juffen).

Toets geschiedenis
Komende dinsdag 20 september is de eerste toets voor zaakvakken.

Rekenen
We zijn begonnen in blok 1 van rekenen. Daar is ook het huiswerk op gebaseerd.
De leerlingen oefenen hierin met de doelen van de toets. De eerste rekentoets is op woensdag 28 oktober.

Spelling
We hebben vandaag de eerste toets van spelling gehad. We zijn erg nieuwsgierig naar de resultaten. Het was voor groep 7 even wennen omdat ook werkwoorden werd gevraagd.

Taal
Aanstaande vrijdag is de eerste toets van taal.
We hebben de woordenlijst meegekregen naar huis om ook thuis nog even te oefenen.

Atlantis
We zijn veel aan het oefenen met vragen die ook lijken op de vragen uit de cito-vraagstelling.
Dit zodat we fanatiek oefenen met verwijswoorden en signaalwoorden en alle andere zaken.

Voorleeswedstrijd
In de kinderboekenweek hebben we een voorleeswedstrijd in de klas. Wie daarvan wint, kan naar de ronde in de CODA bibliotheek. Tips en trucs worden nog met de leerlingen gedeeld die meedoen.

Mediamasters
We starten binnenkort ook met mediamasters.
We hebben dan een klassengame waarin we alles leren over de sociale media en bijvoorbeeld het herkennen van nepnieuws etc.

Andere zaken: Het zelfstandig werken vraagt nog wat aandacht. Denk daarbij aan het werken met het stoplicht en het blokje en het fluisteren. We zullen hier nog wat strenger in zijn zodat we nog meer rust ervaren in de klas. Met name het even geduld hebben als we druk aan het helpen zijn is nog wat lastig.

Mocht er ergens vragen over hebben of ergens niet uitkomen, wees vrij om dit via Parro/Mail of door even binnen te wandelen na schooltijd, aan mij te vragen.

Groetjes Juf NaomiU ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...