rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | maart 2023

Agenda

26 apr

Koningsspelen

29 apr
t/m
10 mei

Meivakantie

20 mei

2de Pinksterdag

21 mei

Schoolreis

27 mei
t/m
7 jun

Toetsweek

20220912_164247

Onderzoek PR en uitstraling

In februari is er een onderzoek uitgevoerd rondom PR en uitstraling van de school. Dit onderzoek werd uitgevoerd door twee medestudenten van Petra. Zij hebben gesprekken gevoerd met teamleden, ouders en leerlingen. Uit het onderzoek kwam het volgende naar voren: Leerlingen geven het schoolgebouw een cijfer tussen de 7 en de 8. Ze vinden het netjes in de school. Wel staan er soms dozen op de gang, geven zij aan. Dit zijn bestellingen die geleverd zijn. Leerlingen geven aan dat ze het belangrijk vinden dat het netjes is op school: "Dan kun je je beter concentreren". Leerlingen zijn enthousiast over het nieuwe schoolplein en het nieuwe meubilair. De leerlingen geven aan dat ze graag gras zouden willen op het voetbalveld. Wat als positief werd ervaren door de leerkrachten is dat ouders tijdens de open dag worden rondgeleid door leerlingen van groep 8. De samenwerking tussen het theehuis en de school …

Meer lezen
letters-gcf25bd059_1920

Pleinregels Algemeen

Alle kinderen mogen op het schoolplein spelen binnen de hekken van de school. Op het voetbalgedeelte mag gevoetbald worden tussen de doelen door groep 5 t/m 8. Op het plein voor het lokaal van groep 4 mag er gevoetbald worden door de groepen 1 t/m 4. Als de bal over het hek gaat, wordt er eerst toestemming gevraagd aan de pleinwacht om de bal op te mogen halen. Een bal op het dak wordt eens per maand alleen door een leerkracht van het dak gehaald. Steppen en skeeleren mag niet op het schoolplein onder schooltijd. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen op het klimrek. Zet je fiets netjes in het fietsenrek. We spelen of lopen niet in de tuintjes. We lopen op het plein voor, tijdens en als de school net uit is. Als je jarig bent, mag je naar binnen om je traktatie in het lokaal te …
Meer lezen

 Schoolregels

1. Wij lopen door de gang. 2. Ik kies samen met een meester of juf een boek uit de bibliotheek. 3. Voor schooltijd geen kinderen in de school voor klassendienst e.d. 4. 10 voor half 9 gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan de school binnen. 5. Half 9 iedereen in de klas aanwezig. De lessen beginnen. 6. We helpen elkaar; 7. We zijn te vertrouwen; 8. We blijven niet zielig; 9. Niemand speelt de baas; 10. Niemand lacht een ander uit. 11. Er mag uit elke klas 1 jongen en 1 meisje naar de wc. 12. Bij het gebruiken van het speellokaal meldt dit even in de groepsapp. Na gebruik de deur weer op slot doen. 13. Geen kinderen in de lerarenkamer, alleen met een leerkracht/ondersteuner. 14. Bij gym in het park moet de leerkracht/ondersteuner aanwezig blijven om te ondersteunen. 15. Leerlingen van groep 3 verzamelen bij de …

Meer lezen
photographer-g084251426_1280

schoolfotograaf 12 april

De schoolfotograaf komt op woensdag 12 april de kinderen op de foto zetten! Via de mail krijgt u vandaag uitgebreide informatie hierover! juf Monique

Kanjertaal voor kinderen en ouders

Elke dag zijn wij bezig met de kanjertraining voor de kinderen. Deze training is erg goed opgebouwd. De sociale vaardigheid/veiligheid oefenen is erg belangrijk. Wij spreken op school in de "kanjertaal." Ook voor u als ouders wordt verwacht dat u spreekt in "kanjertaal. " Speciaal voor ouders is er vanuit de kanjertraining een document opgesteld als het gaat om kanjertaal. Dit document is te groot om in de nieuwsbrief te plaatsen, daarom mail ik u dit document vandaag. Heeft u vragen, dan kunt u ze altijd stellen aan de leerkracht van uw kind(eren) of aan juf Monique/kanjer coördinator.

BINGO

bingo-g796dfd73c_1280
Wat was het een geslaagde avond! Vanwege corona hebben we de bingo al een paar jaar niet kunnen organiseren. De huidige EC heeft dit weer goed kunnen oppakken! Het was weer een feestje om al die blijde gezichten te zien. De hoofdprijs: twee bioscoop bonnen is gewonnen door Nuray uit groep 5. Gefeliciteerd en heel veel film plezier! EC bedankt voor het organiseren!

springkussen ophalen?

Voor de Koningsspelen op vrijdag 21 april mogen wij een springkussen "lenen." Deze moet opgehaald worden op donderdag 20 april. Hiervoor is een aanhanger of een busje nodig. Wie kan ons helpen? U mag zich melden bij juf Linda of juf Monique

bouncy-castle-g778083630_1280

Schoolreis groep 1-7 verplaatst naar woensdag 28 juni

Elk jaar in maart regelen wij het schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 7. Bij het aanvragen van diverse offertes, bleek dat er op de woensdag 17 mei GEEN bussen meer beschikbaar waren. Een schoolreisje zonder bus, dat kan niet vonden wij! Gelukkig hebben wij een andere datum kunnen vinden. Dat betekent dat het schoolreisje verplaatst wordt naar woensdag 28 juni. Verdere informatie krijgt u via de leerkracht van uw kind. Dus houdt de mail en/of parro app goed in de gaten. Met vriendelijke groeten, Het team
bus-g90d583e58_1280

Groep 1/2

Binnen het thema "We zoeken naar kriebelbeestjes!" heeft groep 1/2 de volgende letters geleerd: de R van rups en de I van insect. Ook zijn de kinderen buiten geweest om insecten te zoeken en te onderzoeken. Supergaaf! 🤓 De kinderen hebben deze maand twee theaterlessen gehad. De volgende keer is helaas de laatste les. Groetjes van de juffen
processed-ea4dbb9f-fdb7-4299-a1d7-a8377f29b2a7_xqWCB2yN

Groep 4

We gaan alweer richting april! Vorige week vrijdag hebben de kinderen, samen met groep 3, een leuk paasmandje gemaakt. Volgende week vrijdag 7 april is de Paasviering. De kinderen gaan die dag gewoon tot 14u naar school. Afgelopen dinsdag zou de laatste theaterles zijn, maar helaas was de meester ziek. Dit vonden de kinderen erg jammer, want de meesten vinden de lessen erg leuk. Als het goed is wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor de laatste les. Leuk om te zien hoe goed en enthousiast de kinderen meedoen. We hebben nog 2x judo op maandag. Op 3 april en 17 april (maandag 10 april is 2de Paasdag). Met Atlantis hebben we het thema Kriebelbeestjes afgerond. We gaan nu naar het thema Speel je mee? Taal gaat thema 7 over Gek. We zijn begonnen met het introductiefilmpje en een woordweg, want er zijn heel veel woorden die te maken hebben …

Meer lezen
spring-g38386065b_1280

Nieuws uit groep 5

Schooldansen Vorige week donderdag was het dan zover. We hadden onze eerste les stijldansen van dansschool Wensink. Een grote opluchting bij iedereen toen ze hoorden dat we eerst nog solo gingen dansen. We hebben de eerste stappen van de Rumba geleerd. Vandaag gaan we verder met de Rumba. Ter herinnering: tijdens les 7 op 25 mei mogen ouders komen kijken. Op tijd komen Ik merk de laatste tijd dat veel leerlingen steeds een paar minuutjes te laat de klas in komen. De bel gaat om 8:20 zodat de leerlingen op tijd de school en de klas in kunnen en we om 8:30 kunnen starten met de lessen. Graag verwijs ik u door naar het protocol verzuim omtrent de regels over het te laat komen. Kanjer en stichting leerkracht Op ons stichting leerkracht bord in de klas hebben een nieuw doel gezet. Dit doel heeft te maken met talent en is …

Meer lezen

groep 6

Rapportgesprekken. Wij hebben (bijna)alle ouders gesproken tijdens de rapportgesprekken, heel fijn om het samen met u de ontwikkeling van uw kind door te nemen. Toetsen Ondertussen gaan alle lessen door en gaan we richting het einde van het schooljaar. De laatste blokken van rekenen, taal, spelling, lezen en de WO vakken worden doorgespit met de kinderen. De toetsen van alle vakken worden gedaan en natuurlijk komen daar straks de CITO toetsen nog bij. Dan hebben we aan het eind nog een facultatief rapportgesprek met u en zo hebben we dan een mooi eindbeeld voor de overgang naar de volgende groep. Kanjertraining/volgen Via het online programma van de kanjertraining gaan de kinderen ook weer vragenlijsten invullen over: de veiligheid, sociaal welbevinden Werkboekjes/huiswerk Vaak worden werkboekjes voor het huiswerk maken/leren mee naar huis gegeven. Op school geven wij altijd heel duidelijk aan aan de kinderen wanneer dit weer op school moet zijn. …

Meer lezen
bicycle-g7221c4d81_1280

Nieuws uit groep 7/8

We zijn deze week begonnen met de voorbereiding op de eindcito en de entreetoets. Met de vakken zijn we met de volgende dingen bezig. We gaan met rekenen kijken wat er vanuit de cito elke week nodig is. De komende dagen werken we aan het oefenen voor de rekentoets. Deze is aanstaande vrijdag. Daarna starten we in blok 8. Er zijn een aantal kinderen die het verkeersexamen samen met mij zullen inhalen. Het echte fietsexamen zullen we ook nog samen gaan oefenen, zodra ik de route heb. Werkwoordspelling: Hiermee blijven we vooral oefenen met de onderdelen die uit de analyses kwamen van de cito. De verleden tijd met ’t  kofschip en de dubbele letters die een woord kan krijgen zijn  voornamelijk erg lastig. Maar ook de tegenwoordige tijd stam+t met de uitzonderingen is iets wat nog moeilijk is. We zijn met taal begonnen in een nieuw thema. Voor groep 8 …

Meer lezen
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...