rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | februari 2023

Agenda

29 mrt
t/m
1 apr

Goede vrijdag en 2de Paasdag, leerlingen vrij

3 apr

Open dag

9 apr

Studiedag

10 apr

Schoolfotograaf

15 apr

Faculatieve oudergesprekken

20220912_164247

Groep 1-2

tools-gb5d64dfea_1280
De leerlingen van groep 1-2 zitten volop in het thema “Wij gaan bouwen”. Er worden mooie dingen gebouwd van verschillende materialen en we hebben al heel wat vragen beantwoord van de vragenmuur. Zo hebben we geleerd dat bakstenen worden gemaakt van klei dat uit de rivier wordt gehaald.

De letter “t” van timmeren staat deze week centraal en samen hebben we al veel woorden gevonden die beginnen met de “t”. Ook hebben we gepraat over wat een timmerman allemaal doet.

Deze week staat het cijfer 9 centraal. We doen daar allerlei spelletjes mee. Zoals pak eens 9 voorwerpen uit de klas, steek 9 vingers op, en laat samen met je maatje met twee dobbelstenen zien wat samen 9 is.

Vorige week woensdag 25 januari zijn De Nationale Voorleesdagen feestelijk van start gegaan. Carina Lieftink heeft bij ons voorgelezen uit het Prentenboek van het jaar “Maximiliaan Modderman geeft een feestje”. De kinderen van groep 1-2 hebben allemaal het boek mee naar huis gekregen. Donderdag 2 februari gaan we met groep 1-2 en de peuters naar Coda. Daar zullen we ook worden voorgelezen.

Hartelijke groet,

Juf Humeyra, Juf Dilek, Juf Loeke en Juf Jolanda.

Groep 3 heeft alle cito toetsen achter de rug.

Beste ouder en verzorger,

De kinderen hebben alle citotoetsen achter de rug. Ze hebben hard gewerkt en sommige kinderen vonden het best een beetje spannend. Het is trouwens voor de eerste keer.

A.S. vrijdag vieren we het letterfeest, omdat de kinderen nu alle letters kennen. Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen. Ook nemen we, voorlopig, afscheid van opa, Kim en Sim. Voor de kernen 7 tot en met 11 zijn de ankerverhalen per kern geschreven door verschillende schrijvers. Na het ankerverhaal lezen de kinderen in hun eigen boekje een vervolg hierop. Hier leest u meer over het thema en de woordtypen van kern 7.

Thema kern 7: Spannend!

Het verhaal bij deze kern heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt papa een spannend verhaal aan de tweeling Diederik en Pieter. Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat bijna verkeerd was afgelopen! In het leesboekje dat de leerlingen van de maan-aanpak vervolgens lezen, is er een dief in de dierenwinkel van de oom van Diederik en Pieter. In het leesboekje dat de leerlingen van de zon-aanpak lezen, zorgt een slang voor spannende momenten.

Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn onder andere: de angst, het avontuur, dapper, ik schrik me een hoedje, kippenvel krijgen en verstijfd van schrik.

Woordtypen in kern 7: lezen en spellen

We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:
  • eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
  • woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
  • woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
  • woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
  • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
  • woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook goed te spellen. Vanaf kern 7 gaat spelling niet meer gelijk op met lezen. We oefenen wel al met de spelling van de nieuwe woordtypen.

We beginnen ook met een nieuw hoofdstuk rekenen , hier wordt het getalbegrip t/m 100 aangeboden. Plattegronden met blokjes en het splitsen t/m 10 worden veel herhaald ,zodat het goed geautomatiseerd wordt. Erbij + en eraf_ sommen tot 10 worden veel geoefend.

We stimuleren de kinderen om mooie tekeningen te maken over verhalen die ze gelezen hebben. Ze mogen er altijd over schrijven in hun dagboekje (eigen schrift).

Misschien een leuke tip om uw kind thuis een dagboekje te geven.
Kinderen klas

Groep 4

Woehoooeee.....vandaag hebben de kinderen hun vulpen gekregen en mochten ze daar voor het eerst mee schrijven in hun schrijfschrift. Wat zijn ze trots!
Rekenen

We zijn met rekenen bij het optellen en aftrekken met eenheden t/m 100. Hierbij leren de kinderen eerst door- of terug te rekenen naar het tiental en dan verder te rekenen. Dit doen ze met sprongen op de getallenlijn.

We zijn ook nog steeds bezig met de keersommen. Naast de keersom uit een getekend verhaal te halen of bij een keersom een verhaal te tekenen zijn we nu ook bezig met de sprongen tekenen op een lijn. Dit oefenen we om de kinderen te laten begrijpen wat een keersom is (herhaald optellen). En dat je bijvoorbeeld 2x5 (2 groepjes van 5) anders tekent dan 5x2 (5 groepjes van 2). Ook zijn we gisteren en vandaag bezig geweest met de digitale tijd. De kinderen leren hoe ze hele uren, halve uren en kwartieren op de digitale klok aflezen.

Boekbespreking

Volgende week zal de eerste boekbespreking worden gehouden in de klas. Leuk om te horen dat veel kinderen enthousiast zijn en al druk bezig zijn met het uitkiezen van een boek, een boek aan het lezen zijn of hun boekbespreking al verder aan het voorbereiden zijn. De kinderen hebben drie voorbeelden gehad, van juf Yvet, juf Elif en juf Kelly.

Spelling

In groep 4 leren de kinderen 12 categorieën. Deze hebben ze nu alle 12 aangeboden gekregen. Nu gaan we sommige categorieën verder uitbreiden en zullen de woorden langer worden. De kinderen gaan leren dat ze in sommige woorden 2 of 3 categorieën moeten toepassen. Daarnaast zijn we bezig met grammatica. Wat is een samenstelling? Wat is het werkwoord in de zin? En wanneer schrijf je de hoofdletter?

Atlantis

Inmiddels hebben we het thema Eet smakelijk afgesloten en is het boek Otje helemaal uitgelezen. De serie van Otje hebben we ook helemaal afgekeken. Tijd voor een nieuw thema; Kriebelbeestjes. Het voorleesboek bij dit thema is De Gorgels van Jochem Myer. De kinderen vinden dit een leuk boek. Een aantal kinderen hebben het boek zelf gelezen of zijn het boek nu ook zelf aan het lezen. Via Huisje, boompje, beestje kijken we ook naar filmpjes over kriebelbeestjes. Gezellig kriebelen in de klas dus!

Denkt u eraan dat aanstaande maandag een studiedag is. De kinderen zijn die dag vrij.

Groetjes,

Juf Kelly

Nieuws uit groep 5

Cito's

De citoperiode zit er weer op. Wat hebben de leerlingen hard gewerkt en goed hun best gedaan. Hierdoor zijn de leerlingen allemaal mooi gegroeid. Ik ben erg trots op iedereen. Deze citoresultaten zullen wij uiteraard tijdens het rapportgesprek bespreken.

Schrijven met een kroontjespen.

"Meester wat is eigenlijk een kroontjespen?" Nadat deze vraag werd gesteld, omdat het in de schrijfles over een kroontjespen ging, kon dit natuurlijk maar op één manier beantwoord worden. We gingen zelf schrijven met een kroontjespen. Voor iedereen werd er een kroontjespen en een potje inkt klaargezet en we konden beginnen. In het begin was dit nog wel lastig, maar na een paar minuten zat iedereen geconcentreerd te lezen. Een mooie ervaring voor iedereen en zeker voor herhaling vatbaar.
Rapporten, gymkleding en werkboeken.

Binnenkort worden de rapporten weer uitgedeeld, ik wil deze graag ook gaan schrijven. Helaas heb ik nog niet alle rapporten terug gekregen. Heeft u deze nog thuis, dan hoop ik hem voor volgende week woensdag op school te hebben. Helaas heb ik ook nog niet alle werkboeken van wereldzaken, tijdzaken of natuurzaken op school. Hierdoor zijn enkele leerlingen nu een les aan het doen zonder deze werkboeken.
Tot slot is het erg fijn om te zien dat iedereen nu op maandag de gymkleding mee heeft. Zonder gymkleding kan er namelijk niet gegymd worden. We zien nog wel dat er leerlingen zijn zonder gymschoenen, voor de veiligheid en de hygiëne wordt dit wel ter zeerste aangeraden.

Nieuws uit groep 7/8

Alle CITO toetsen zitten er inmiddels op. Een paar leerlingen worden nog doorgetoetst door hun groei. Wat hebben de leerlingen hard gewerkt en mooie resultaten laten zien. We zijn enorm trots op de groep!

De papieren van de proeftoets van de eindcito van groep 8 zijn gelijk dinsdag op de post gedaan.
We hopen dat deze op tijd terug binnen komen, maar mocht dit niet voor de adviesgesprekken zijn, dan zullen we later de leerlingen en ouders inlichten over de resultaten. Ik zag al veel inschrijvingen van de ouders van groep 8 voorbij komen. Mocht u nog geen moment hebben gepland, wilt u dit dan voor aanstaande vrijdag 19.00 uur doen?

We zijn de komende periode met de volgende vakken bezig:
Rekenen: we hebben vrijdag de toets van blok 5 en werken de week erop aan de supertoets.
Daarna willen we kijken wat de kinderen nodig hebben om aan te werken tot aan de eindcito/entreetoets.

Werkwoordspelling: Hiermee gaan we vooral oefenen met de onderdelen die uit de analyses kwamen van de cito. De verleden tijd met ’t  kofschip en de dubbele letters die een woord kan krijgen zijn  voornamelijk erg lastig. Verder zat het met name in leesfoutjes. We gaan samen voor verdere oefening zorgen.

Atlantis: We hebben morgen de toets over dit boek. De laatste tips zijn vandaag meegegeven en morgen ronden we dit boek af. We zullen daarna met het volgende boek verdergaan. Dit thema zal aansluiten op het thema van taal en zaakvakken zodat alles met elkaar in verbinding staat.

Taal: We hebben vandaag de taaltoets gehad over ons blok Portret (8) en Flits (groep 7).
We zullen hier nog een aantal lessen aan besteden voor we doorgaan naar een volgend thema.

Engels: We zijn begonnen in het hoofdstuk over ons huis en alles wat er in huis staat en er omheen te vinden is. We gaan dit blok nog afmaken zoals we gewend zijn, daarna gaan we bezig met Engels lezen. We lezen gelijktijdig uit een Engels boek : Alice in Wonderland, en gaan daarna met vragen aan de slag.

Met aardrijkskunde zijn we druk bezig met de topografie en de rest van de kennis over het thema dat de leerlingen gekozen hebben. De toetsen staan ingepland maar dit zal pas over twee/drie weken zijn.

Met Kanjertraining hebben we weer 3 nieuwe leerlingen voor Pettenkwadrant gehad. We gaan hier de komende tijd weer mee verder zodat iedereen aan de beurt komt.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen ergens over zijn, dan horen we dat graag.

Groetjes,
De juffen van groep 7/8

different-nationalities-gf9e7c51e3_1280
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...