rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | september 2021

Agenda

20 jun

Studiedag

21 jun

Sterrenshow

28 jun

Rapport mee

1 jul

Faculatieve oudergesprekken

3 jul
t/m
5 jul

Kamp groep 8

Zwangerschapsverlof juf Yvet

Wat is de afgelopen tijd snel gegaan! Na de meivakantie heb ik aan de kinderen kunnen vertellen dat er een kindje onderweg is en nu zijn we al op het punt dat het verlof bijna in gaat... Op 10 september was de laatste dag dat ik in de groepen ben geweest. Zoals u eerder heeft gelezen in de mail van Petra was het vanwege een RIVM advies niet meer mogelijk voor de groep te staan helaas maar hoewel ik niet meer voor de groep sta, ben ik nog bezig met andere taken binnen de school.

Daar gaat over twee weken verandering in komen. Op 8 oktober is het de laatste dag dat ik voorlopig op school ben. Ik ga mijn werk hier op deze prachtige school zeker missen maar kijk er natuurlijk ook enorm naar uit het kleine meisje te ontmoeten. Bedankt voor de afgelopen weken en tot na mijn verlof!

Nieuws van de kleutergroep

De kleuters hebben de afgelopen weken gewerkt over het thema 'we gaan naar school'.
We hebben regeltjes en afspraken geoefend, we hebben ontdekt waar alles te vinden is in de klaslokalen en de hal, geleerd wat je moet doen als je gaat schilderen of als je gaat plakken etc etc. De letters i en k zijn aan de orde geweest en de cijfers 1 t/m 6. Leuk om thuis verder mee te oefenen, evenals het tellen van dingen en het eerlijk delen van spullen. Dankzij het mooie weer hebben we nog veel buiten kunnen spelen en dat is voor kleuters (ook voor grotere kinderen ) heel belangrijk. Het buitenspel is toch weer anders dan binnen. De zandbak , de waterpomp, de klimrekken en de fietsjes e.a. materialen uit de schuur zijn zeer geliefd bij ze.
We hebben de eerste muzieklessen gehad van een vakdocent en dat was erg leuk. De lessen kunnen we ook zelf verder oefenen. Ze kennen nu het 'start en stoplied', waarbij ze op het tellen tot 10 of 9, 8 etc ritmes en maten oefenen. Het gaat heel spelenderwijs.

De kanjertraining gaat het hele jaar door, maar in de eerste weken is er extra aandacht voor geweest om elkaar te leren kennen en samen vriendjes te worden. Woensdag is er nog een kanjersportdag geweest met leuke spelletjes om samen te doen.

De kinderen mogen om de beurt in groepjes met juf Linda mee naar de boekenbus die op vrijdagochtend bij de school komt. Ze mogen dan zelf een boekje uitkiezen voor in de klas.
Het volgende thema gaat over beroepen. ' Wat wil ik later worden'
Dit is ook het thema van de kinderboekenweek. Ook dan zullen ze een keer op bezoek gaan in de boekenbus waar een boekje voorgelezen gaat worden door 'de bibliothecaris'.

Groetjes van alle juffen.
music-background-4125574_1280

Informatie Veilig leren lezen/ groep 3

Beste ouder,

De afgelopen 4 weken heeft uw kind de letters i, k, m, s , p, aa aangeleerd. Ook is nagegaan welke letters uw kind eventueel nog meer kent, zodat het daarmee ook kan oefenen. Alle kinderen hebben in kern start gewerkt met hetzelfde werkboekje. Vanaf kern 1 werken de meeste kinderen met een werkboekje maan. Dit zijn de boekjes voor de kinderen die het komende halfjaar alle letters zullen leren. De kinderen die alle letters al kennen, vlot woordjes kunnen lezen en goed zelfstandig kunnen werken, krijgen een werkboekje zon en ook een eigen leesboekje zon. Meer informatie over wat zij gaan leren, staat in deze brief.

Thema kern 1: Beestenboel

In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim al kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij die op heeft, kan hij prachtige verhalen vertellen. Dit keer vertelt hij over Trien en Troela, die in de supermarkt eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is gesloten. In hun zoektocht naar een ei komen ze onder andere in de dierentuin en een dierenwinkel en eindigen ze in de kippenren. In het verhaal komen allerlei dieren voor. Het thema is: ‘Beestenboel’. De kinderen leren onder andere de betekenis van verschillende dierennamen (de schildpad, de giraf, het nijlpaard) en van werkwoorden die bij dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen, draven).

Letters en woorden lezen in kern 1

In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes voor met twee medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen.

Elke kern een werkboekje

Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het werkboekje mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat het werkboekje bij kern start volledig in kleur was, passend bij de feestelijke start van het schooljaar. Vanaf kern 1 hebben de werkboekjes (naast zwart en wit) alleen de kleur van de kern. Dit geeft de oefeningen een rustige uitstraling.

Leesplezier en zelf lezen

In elke kern besteden we ook aandacht aan leesplezier en zelf lezen. Wilt u meer samen met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk dan eens op www.zwijsen.nl/thuisoefenen. Daar vindt u spelletjes die 100 % aansluiten bij Veilig leren lezen.
letters-425004_1280

Nieuws uit groep 5

Er wordt hard gewerkt in groep 5, we krijgen de nieuwe methodes steeds meer onder de knie en missen de Snappet helemaal niet. Met Staal hebben we nu alle categorieën van groep 4 herhaald en hier kunnen we nu goed mee aan het werk. We hebben deze week ook al de eerste toets van de zaakvakken gehad (Wereldzaken) en deze is door iedereen voldoende gemaakt. Een mooi succes voor de hele groep.

Vorige week hebben we ook een bijzondere gastles gehad. De oude muziekleerkracht van juf Petra kwam ons een les accordeon spelen geven. Veel leerlingen mochten ook nog spelen en deden dit met veel enthousiasme.
Gisteren hebben we ook nog een leuke en sportieve Kanjersportmiddag gehad. Bij deze sportmiddag stond het samenwerken centraal. Het was mooi om te zien dat de leerlingen dit allemaal al erg goed beheersen. In de klas gaan we ook steeds meer samen doen. We lezen en leren samen en van elkaar. Hierbij maken we gebruik van elkaars talenten.

Vandaag hebben de leerlingen allemaal een samenvatting van tijdzaken voor de toets van volgende week woensdag en een uitnodiging van de disco party meegekregen. Het is belangrijk dat iedereen het strookje weer inlevert, zo weten wij hoeveel kinderen we kunnen verwachten.

Hoe gaat het in groep 6?

Afgelopen week heb ik u al een uitgebreid bericht gestuurd via de parro app.

Ik zal vaker de gang van zaken communiceren via deze app. Natuurlijk ook de leuke activiteiten en foto's zet ik hierin.

Gisteren hebben wij een fantastische leuke sportdag gehad! Goed om te zien dat de kinderen van groep 3 t/m 8 zo fijn kunnen samenwerken.

Vandaag hebben wij de beginselen geleerd van de breuken, zo leuk! De kinderen leren de breuken aan de hand van stroken die verdeeld zijn in stukken.

Denkt u eraan om de strookjes in te leveren voor het opgeven van de accordeon lessen mits uw kind mag en kan? De accordeon meester komt de strookjes 1 oktober ophalen.

Ik wens u alvast een fijn weekend.

groetjes de juffen
children-jump-rope-4299939_1280 (1)

Alles wat we leren in groep 7/8

Goed nieuws!
De Zwemchallenge kan doorgaan!
Ik heb contact gehad met de organisatie en zijn gaan samen met ons een moment
plannen voor een woensdagochtend in het zwembad!
U zult hierover dus nog meer informatie krijgen.

Daarbij heeft uw zoon/dochter gisteren een formulier meegekregen voor de
Kinderpostzegels. Volgende week woensdag krijgen zij een box mee met bestelformulieren.
Zij hoeven dus niet per se een videoboodschap online te zetten en kunnen ook gewoon met de box langs de deuren. Op het formulier staat alle verdere informatie over de actie.

Volgende week staat de toets natuur gepland.
We hebben samen de samenvatting doorgenomen en hebben alle belangrijke dingen opgeschreven die voor de toets belangrijk waren om extra naar te kijken. Ik heb ze die informatie gegeven , omdat ik alvast in de toets kijk voordat ze deze krijgen en zo gericht de leerlingen de informatie kan laten leren.

Verder zijn we met rekenen bezig met grote keer en deelsommen in groep 8.
Zij werken hierbij met keer en deelsommen waarin kommagetallen voorkomen.
Met groep 7 werken we met rekenen aan grote plus en minsommen en dan met name hoe je die goed onder elkaar zet en goed op de getallenlijn zet.
Volgende week vrijdag hebben de leerlingen de eerste rekentoets.
Ik ben erg nieuwsgierig naar de resultaten omdat we enorm hard werken in de groep.

Voor taal en spelling zijn deze week de eerste toetsen gepland.
Spelling is afgenomen en is even wennen geweest. Wel hebben ze enorm hun best gedaan.
Voor taal staat komende vrijdag de toets op het programma.
Zij krijgen hierin woordenschat en taal verkennen opdrachten waarbij ze bij taal verkennen een aantal vragen krijgen over de lessen uit het werkboek.

Tot slot hebben de leerlingen een blad meegekregen met alle informatie over de spreekbeurt, boekbespreking en het project van dit schooljaar. We hebben volgende week de eerste presentatie.
Na de herfstvakantie zullen we starten met huiswerk meegeven. U hoort daar tegen die tijd meer over.

Nog steeds ben ik blij om te zien hoe de leerlingen met elkaar omgaan in de groep!
Het is een gezellige groep, waar grapjes en gezelligheid, maar ook hard werken voorop staat.
Als er toch nog vragen ergens over zijn, hoor ik dat graag.
Denkt u aan de opgavestrook voor de disco!? De leerlingen krijgen vandaag de informatie mee.
De disco is op 8 oktober.

Met vriendelijke groet,
Juf Naomi en juf Linda
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...