rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | november 2021

Agenda

20 jun

Studiedag

21 jun

Sterrenshow

28 jun

Rapport mee

1 jul

Faculatieve oudergesprekken

3 jul
t/m
5 jul

Kamp groep 8

Ik ben Shirley van der Stappen en ik ben de VERTROUWENSPERSOON van onze school.

De vertrouwenspersoon

School is een plek waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders zich veilig voelen en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. Bij het realiseren van een veilige school komt preventie (het voorkomen) van ongewenst gedrag op de eerste plaats. Als vertrouwenspersoon hou ik mij hiermee bezig en ben ik het eerste aanspreekpunt NA de eigen leerkracht.

Wanneer kun je bij mij terecht?
  • Heb je een klacht over een andere leerling, personeelslid, of een ouder.
  • Voel je je seksueel geïntimideerd door een andere leerling, personeelslid of een ouder.
  • Blijft het pesten doorgaan, nadat juf Monique er alles aan heeft gedaan om het te stoppen.
  • Heb je te maken met verbale, fysieke en/of digitale agressie van een andere leerling, personeelslid of een ouder.
  • Of heb je andere problemen in de klas, op school of thuis en wil je een luisterend oor.
Als vertrouwenspersoon praat ik met alle betrokkenen en probeer ik samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Ik bemiddel tussen de betrokkenen en zet dingen in gang. Daarnaast beoordeel ik de situatie en kan het zijn dat ik ouders, de directeur en/of de politie moet inlichten. Dit zal ik van te voren melden.

Groep 1 en 2

changing-gcabe2722e_1280
In groep 1 en 2 zijn we nu volop bezig met het thema herfst. De herfst die we buiten ervaren hebben we ook een beetje naar binnen gehaald. Overal liggen bladeren, herfstvruchten, (nep)paddenstoelen, spinnenwebben aan het raam, etc.etc.
Het prentenboek 'Noten' staat centraal. Het verhaal gaat over een muis die noten wil gaan verzamelen voor de winter, maar als hij op pad gaat dan komt er noodweer en moet hij schuilen in een holletje in de walnotenboom. Hij valt in slaap en als hij de volgende dag wakker wordt dan zijn alle walnoten verdwenen......
We hebben al veel herfstliedjes gezongen en 'regen' gemaakt met de ritmestokjes tijdens de muziekles.

Groetjes van alle juffen.

Start kern 3 Veilig leren lezen.

nurse-g696ad79e6_1280
Beste ouder,

Volgende week is het weer zover dan gaan we starten met kern 3 van Veilig leren lezen.

Thema kern 3: Hoe voel jij je?

Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.

Letters en woorden lezen in kern 3

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen de d soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan.

De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.
  • Toetsen na kern 3
Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze keer observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).

Het is belangrijk als uw kind iets voorleest altijd positief te reageren, ook wanneer niet alle woordjes vlot of goed zijn gelezen. Geef aan dat u ziet dat uw kind zijn best doet en probeer fouten door uw kind zelf te laten corrigeren. Prijs uw kind ook als het een fout goed corrigeert.

Samen met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk dan eens op www.zwijsen.nl/thuisoefenen. Daar vindt u spelletjes die 100 % aansluiten bij Veilig leren lezen.
banner-g379ced188_1280

Groep 4

Inmiddels zijn we alweer in de tweede week na de herfstvakantie. De tijd gaat snel. In groep 4 werken de kinderen heel hard en willen ze graag nieuwe dingen leren. Naast het harde werken, hebben de kinderen mij laten zien dat ze heel mooi kunnen tekenen en knutselen.
Voor de herfstvakantie hebben we het in de klas gehad over straatnamen, wat is een postcode en hoe schrijf je een adres. De kinderen hebben toen in tweetallen een kaart geschreven naar een andere klas of naar een andere juf op school. Toen de kaarten klaar waren en de enveloppen geschreven, zijn we ze op de post gaan doen. Na de vakantie hadden we post terug. Twee mooie brieven waren aan ons teruggeschreven. Wat waren de kinderen enthousiast en wat vonden ze het leuk dat zij post hadden gekregen.

Nieuws uit groep 5

De herfstvakantie ligt al weer bijna twee weken achter ons en in deze weken hebben wij in groep 5 weer veel gedaan. Zo hebben wij dinsdag een nieuw doel opgesteld voor ons doelenbord. Hierbij hebben we gekeken naar wat gaat er goed in onze groep, wat moeten we vaker doen, wat moten we blijven doen en wat kan er nog beter. Hieruit hebben we een mooi klassengesprek gehad en een nieuw doelen kunnen opstellen.
Een paar weken geleden nam Danté een zak met kastanjes mee om mee te knutselen. Hier zijn wij vorige en deze week dan ook druk mee geweest. Wij hebben mooie spinnenwebben gemaakt. Danté bedankt!

Vandaag hebben de kinderen allemaal hun eerste leerwerk voor Engels meegekregen. Hier krijgen ze volgende week donderdag een toets over. Het is van belang dat ze zowel de Nederlands woorden in het Engels kunnen vertalen als andersom.

Tot slot, ik heb al van veel leerlingen hun rapport al weer terug. Hierbij alvast de vraag om deze, als u die nog thuis heeft, de komende weken weer mee terug te nemen naar school.

Groeten

Meester Tim

Hoe gaat het in groep 6?

measurement-g214f6235a_1280
De eerste blokken van de nieuwe methode taal/spelling zijn al getoetst. De kinderen worden steeds beter in het toepassen van de geleerde stof in de lessen. Uiteraard herhalen wij de stof die nog moeilijk blijkt, maar het is ook fijn als er een keer thuis extra geoefend kan worden. Er bestaan vele sites waarop geoefend kan worden. De meest bekende site voor de kinderen is www. meestermichael.nl.

Tijdens het rekenen hebben we grote keersommen herhaald en we komen er maar weer achter dat je hiervoor wel de kleine tafels moet beheersen. Als uw kind nog moeite heeft met een van de tafels 1 t/m 10 dan raden wij u aan ook daarmee thuis te oefenen. De beginselen van de breuken en de inhoudsmaten zijn aangeboden en grote plussommen worden met behulp van het DHTE (DuizendtallenHonderdtallenTientallenEenheden) schema opgeteld. (7545+2123=7000+2000=9000 500+100=600 40+20=60 5=3=8 dus 9000+600+60+8=9668) Maar ook routekaarten aflezen, aftstand meten en bepalen (1 cm is in het echt 20 meter) en coördinaten bepalen zijn in de lessen aan bod geweest. Klokkijken zowel digitaal en analoog blijkt voor veel kinderen ook nog lastig en blijven wij ook herhalen.

Wij zijn bijna aan het einde van het eerste blok van technisch/begrijpend lezen en dan volgt ook voor dit vak een toets.

Ook de eerste boekbespreking is een feit, een genot om naar te luisteren en kijken. Hopelijk zullen er nog meer van die goede boekbesprekingen volgen. Alle kinderen hebben inmiddels de voorbereidende brief mee en de datum waarop ze de boekbespreking moeten houden.

De eerste toets van wereldzaken en tijdzaken hebben de kinderen ook al geleerd en gemaakt. De leerstof wordt duidelijk gekaderd aangeboden. Tijdens de lessen behandelen wij uitgebreid de stof en maken wij de vragen en bekijken wij filmpjes. Aan het einde van les 3 volgt de samenvatting en deze nemen wij vaak eerst ook nog met de kinderen door. Deze samenvatting gaat mee naar huis en vaak hebben de kinderen ruim een week de tijd om de samenvatting te leren. Mocht het zo zijn dat u denkt voor mijn kind is meer nodig dan de samenvatting alleen, komt u dan even bij ons?

Op dit moment geeft juf Monique natuurzaken en juf Jelse is bezig met blok 2 van tijdzaken en verkeer.

Naast dit alles besteden we natuurlijk ook nog aandacht aan de kanjertraining. Kinderen hebben aangegeven tijdens het invullen van diverse lijsten hoe zij zich voelen binnen de groep. Zij geven aan met wie zij graag spelen en samenwerken. Op basis hiervan zijn er nieuwe groepjes in de klas gemaakt. Ook het pettenkwadrant is erg populair. Mooi om te zien en merken dat de kinderen openstaan voor feedback op hun gedrag!

Naast dit alles maken we vaak tijd vrij voor de creatieve vakken!

De lootjes zijn al getrokken voor de surprises, ook dit jaar zal het vast een geslaagd feest worden! Vanaf woensdag 24 november mogen de surprises meegenomen worden naar school. Graag in een zak! (mits mogelijk) Op donderdag 25 november moeten alle surprises op school zijn!

Mocht u nog ergens vragen over hebben, laat u het dan weten. Wij zijn altijd bereikbaar via de mail, parro app, via de school telefoon en natuurlijk aanspreekbaar op het plein!

Groeten,

Juf Jelse en juf Monique
planet-g1f70c803f_1280

Wat doen we in groep 7/8?

Het filmpje van het techniekfestival was erg leuk om samen te bekijken in de klas!
Als u deze nog niet heeft ontvangen, wilt u dit nog laten weten? De leerlingen gaan volgende week aan de slag met het bouwen van een eigen online festival met de punten van de opdrachten.
Met de weekvideo’s zijn we nog een beetje aan het puzzelen. Het kan zijn dat het een overzicht van een twee-weekvideo wordt. We willen u zeker een kijkje meegeven in de klas namelijk! Om toch in de media te blijven starten we vandaag met de MEDIAMASTERS. Een challenge die een week duurt om te kijken hoe sociaal vaardig we zijn. Met kans op leuke prijzen.

Verder zijn we op het moment bezig met het volgende:
Rekenen – groep 7 is hierin bezig met grote keersommen onder elkaar uitrekenen. Daarnaast hebben ze ook doelen waarin ze werken met schaal en werkelijkheid. De werkbladen die de leerlingen als huiswerk hebben meegekregen helpen voor het leren voor de toets. Groep 8 is bezig met breuken en verhoudingstabellen. Welke breuk hoort nou bij welk percentage? Volgende week hebben we een spellencircuit. We hebben dan in spelvorm alle onderdelen van rekenen die we oefenen.

Taal – We zijn begonnen met een nieuw thema! Groep 7 werkt in het thema waarin alles gaat over : licht. Groep 8 heeft dit blok van taal het thema: ruimte. We hebben deze week de eerste twee lessen gehad. Daarin hebben we geleerd wat de nieuwe woorden betekenen en wat vaktaal is (groep 8) en spreekwoorden met licht erin (groep 7). Met spelling blijven we door oefenen met de dictees en de categorieën die erbij horen.

Zaakvakken – we hebben de toetsen van aardrijkskunde en topografie gehad.
Er zijn enorm mooie cijfers behaald en ik ben trots op hoe de kinderen het hebben gedaan!
We starten volgende week met een blok natuur en hopen die week erop geschiedenis af te ronden.

Huiswerk – de eerste mappen zijn ingeleverd en nagekeken.
We gaan er wel op letten dat huiswerk en leerwerk voor thuis, niet tegelijk vallen of het huiswerk in mindering brengen als er geleerd moet worden. Wel willen we het huiswerk op woensdag meegeven in plaats van op donderdag. Inleveren blijft dan gewoon dinsdag. Het moment voor vragen blijft ook gewoon de donderdag. Zo hebben wij 1 dag nakijktijd en hebben de leerlingen 1 extra maakdag.
Wel moet ik zeggen dat het plannen in de agenda goed gaat. Ook in de week zelf, als er een les niet af komt, dan wordt hij ingepland voor het zelfstandig werk moment!

Het is nog even ver in het vooruitzicht maar de surprises komen dichterbij!
We hebben daarom afgesproken dat donderdag 25 november de surprises op school worden ingeleverd.

Vrijdag hebben we nog de voorleeswedstrijd in de klas.
De winnaar van de klas maar naar CODA om daar met andere scholen te strijden voor een volgend plekje.

Mochten er verder nog vragen of bijzonderheden zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Juf Naomi


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...