rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | maart 2023

Agenda

20 jun

Studiedag

21 jun

Sterrenshow

28 jun

Rapport mee

1 jul

Faculatieve oudergesprekken

3 jul
t/m
5 jul

Kamp groep 8

20220912_164247

Bingo woensdag 29 maart van 18.00-19.00

Woensdag 29 maart hopen wij veel kinderen met ouders te zien tijdens de jaarlijkse bingo.

Er zijn leuke prijsjes te winnen en de laatste ronde voor de volle kaart levert een leuke hoofdprijs op!

De voorverkoop van de bingokaarten en de consumptie munten zijn:
  • maandag 27 maart 14.00
  • dinsdag 28 maart 14.00
  • woensdag 29 maart 14.00 en uiteraard kan het ook nog 's avonds. Let wel: De bingo start echt om 18.00. Dus als u 's avonds nog een bingo boekje wilt kopen moet u om 17.45 er zijn.
graphic-ge9742a15f_1280

kanjersessie met het team

Gisteren stond de Kanjersessie 2 op de planning met het team.

Toen de kinderen van groep 6 binnenkwamen zagen zij het al.

Ik had een gedeelte van de tafel al ingericht met kanjer materialen en cadeautjes....

De cadeautjes waren voor juf Jolanda en juf Kelly. Deze twee collega's hebben hun kanjerlicentie gehaald! Wij zijn trots op hen!

Samen hebben wij weer eens gekeken naar afspraken rondom de kanjertraining. Tevens hebben wij de plein afspraken onder de loep genomen. Hier en daar moest er wat bijgeschaafd worden. Op deze manier houden we met elkaar de boel scherp.

U kunt binnenkort ook weer een uitnodiging verwachten om een kanjerles bij te wonen. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder hierin betrokken wordt.

En uiteraard zullen wij u ook op de hoogte blijven houden via de nieuwsbrief wat er aan kanjertraining gedaan wordt.

Kortom het was weer een zeer waardevolle sessie! Het blijkt maar weer dat de kanjertraining binnen onze school zeer stevig staat! Daar mogen wij trots op zijn!
kanjer petten

Nieuws uit groep 1-2

Vorige week zijn we gestart met het thema “Wij zoeken kriebelbeestjes”. We hebben eerst samen een woordweb over insecten gemaakt en de leerlingen hebben zelf de insecten erbij getekend. Hij is erg mooi geworden. Ook hebben we een start gemaakt met het maken van een vragenmuur en gaan we bijvoorbeeld onderzoeken of een duizendpoot echt 1000 poten heeft.

De letter “i” van insect staat deze week centraal en samen hebben we al veel woorden gevonden die beginnen met de “i”. Ook kunnen de leerlingen in de lees/schrijfhoek zelf allerlei woorden over insecten naschrijven.

Deze week staat het cijfer 11 centraal. We doen daar allerlei spelletjes mee.

Hartelijke groet,

Juf Humeyra, Juf Dilek, Juf Loeke en Juf Jolanda.
animals-ge3b70b07f_1280

Nieuws uit groep 5

couple-g68459be3c_1280
Schooljudo en schooldansen

Vorige week zijn de schooljudolessen weer begonnen. We hebben er nu al twee gehad en hebben al weer veel geleerd. Naast dat we leren hoe we moeten vallen en de verschillende worpen zijn we ook met kanjerthema's zoals samenwerken, grenzen aangeven en respect voor elkaar bezig. Een mooie combinatie met onze kanjerlessen.

In de vorige nieuwsbrief heeft het al kunnen lezen, volgende week beginnen de lessen schooldansen. Waarin van dansschool Wensink de rumba en cha-cha-cha aangeleerd krijgen. Leuk om te noteren: donderdag 25 mei an 10:00 tot 10:45 is de les waarbij u als ouder ook mag komen kijken.

Schooldag extra

Gisteren is de derde ronde van schooldag extra begonnen. Wij kregen nog van enkele leerlingen de vraag of ze nog bij deze ronde kunnen aansluiten, helaas zit het voor nu al vol. Na de meivakantie is de laatste ronde, deze word door sportservice gegeven, hiervoor kan uw kind zich wel weer voor opgeven. Ik hoop u voor de meivakantie hier meer over te laten weten.

Kanjerlessen

Met de kanjerlessen zijn we bezig met het goed luisteren en begrijpen van elkaar, dit kan zowel door verbale als non-verbale communicatie. Door middel van een tekenopdracht hebben we elkaar vorige week ook goed aan kunnen kijken en daarna elkaar te tekenen, tot slot gaven we elkaar een mooi compliment. Ik zie een mooie groei op dit gebied in de klas

groep 6

istockphoto-1261907514-612x612
Laatste fase:

De laatste fase van dit schooljaar is aangebroken..

We merken het aan de lessen, we zitten al flink over de helft heen.

Huiswerk en inzet:

Qua huiswerk heeft u al opgemerkt dat wekelijks "het rode boekje" (rekenen)als huiswerk meegegeven wordt.

Wij zien dat na de uitleg van het huiswerk veel kinderen direct aan de slag gaan. Ook zijn er kinderen die het initiatief nemen om nog een keer uitleg te vragen daar waar het nog niet lukt! Heel fijn!

Parro app:

Hebben wij iets te melden of wilt u iets melden, dan werkt de parro app fijn en snel.

Op deze manier houden we korte lijntjes en delen we informatie.

Kinderboeken jury:

Via parro app had u het al wellicht gezien. Afgelopen maandag kregen de kinderen van meester Martin van CODA de uitleg van de kinderboeken jury. De boeken collectie is achtergelaten en de kinderen zijn enthousiast aan het lezen en beoordelen geslagen!

Kanjertraining:

In groep 6 heerst er een open en fijne sfeer!

De kinderen groeien steeds meer in sociale vaardigheden. Dit blijkt vooral aan de feedback die ze elkaar geven. Waardevolle tops en tips worden uitgewisseld. Hetgeen nog meer zichtbaar wordt tijdens het petten kwadrant en de complimenten briefjes die ze van elkaar mogen ontvangen.

Woensdag 22 maart zwemmen:

Volgende week is het dan zover. Wij gaan zwemmen in Malkander met groep 7 en 8. De kinderen komen gewoon op school om 8.30 maar wel met de fiets! Vergeet ook niet de tas met handdoek/badkleding/extra setje kleding: korte broek en t shirt.. Het zwemmen is dus gewoon onder schooltijd. Rond lunchtijd zijn wij weer op school.

Donderdag 23 maart:

Via het kunst en cultuur menu krijgen wij 3 theaterlessen aangeboden. Deze worden gegeven onder schooltijd.

Ook is het deze dag de start van de danslessen. Mogelijk gemaakt door dansschool Wensink. Deze danslessen worden onder schooltijd aangeboden.

Vrijdag 24 maart:

Deze dag komt " juf Angelique " een dagje meedraaien in groep 6. Zij wil graag onderzoeken of het onderwijs mogelijk iets voor haar is.
story-g611bb6cbb_1280

Nieuws uit groep 7/8

Alle leerlingen van groep 8 zijn aangemeld!

We bereiden ons de komende weken voor op de eindcito en de entreetoets.
De eindcito gaat mee naar het VO en de inspectie en de entreetoets is ook belangrijk voor inspectie en voor het voor-advies voor groep 7. Volgende week hebben we nog een gewone week en de weken erna hebben we extra uurtjes tijd ingevuld voor oefenen.

Met de vakken zijn we met de volgende dingen bezig.
We gaan met rekenen kijken wat er vanuit de cito elke week nodig is.
De komende periode werken we daarom in het huiswerk en de weektaak extra aan de doelen waar nog winst behaald kan worden. We zijn in Blok 7 begonnen.

Werkwoordspelling: Hiermee blijven we vooral oefenen met de onderdelen die uit de analyses kwamen van de cito. De verleden tijd met ’t kofschip en de dubbele letters die een woord kan krijgen zijn voornamelijk erg lastig.

We zijn met taal begonnen in een nieuw thema. Voor groep 8 werken we in het thema televisie. Dit past bij de teksten van Atlantis (en de musical uiteraard). Voor groep 7 werken we aan het thema geluk.

Met Atlantis zijn we al even bezig in het nieuwe boek. We werken met groep 8 aan het thema: In de schijnwerpers. En met groep 7 werken we aan het thema: Onder de loep.

Engels: We lezen gelijktijdig uit een Engels boek : Alice in Wonderland, en gaan daarna met vragen aan de slag. De toets over dit blok zal ergens volgende week of die week erna volgen. Maar de leerlingen kunnen hier niet voor leren.

Met zaakvakken zijn we begonnen met een nieuw thema. Groep 7 heeft het thema over eten. Dit omdat de onderwerpen hieruit overeenkomen met de onderwerpen van Atlantis en taal.
Groep 8 heeft zelf mogen kiezen en heeft gekozen voor het onderwerp ontwikkeling.

Met Kanjertraining blijven we doorgaan met de pettenkwadrant totdat iedereen is geweest.

Tot slot voor de agenda begint nog even de vraag of u als ouder goed wilt kijken wat er in de broodtrommels mee gaat. Steeds vaker zien we snoep en chocola en croissantjes maar op school is de afspraak dat het wel gezond moet zijn, uitzonderingen van verjaardagen daar gelaten.

Agenda:
- Woensdag 22 maart : Zwemchallenge, u ontvangt vrijdag een mail met informatie van mij
- Maandag 27 maart : Verkeersexamen theorie groep 7
- Dinsdag 28 maart : Voorstelling Mheenpark dus de fiets mee
- Woensdag 29 maart : Schoolvoetbal en Bingo, we hebben nog geen speelschema of locatie ontvangen, we zullen hier achteraan mailen/bellen
- Woensdag 29 maart: Kidsklix van 9.00-13.00 dus de fiets mee
- Woensdag 5 april : open dag
- Vrijdag 7 april : paasviering
- Maandag 10 april: vrij in verband met tweede paasdag
- Woensdag 12 april : kazerne bezoek (thema wereldoorlog) dus fiets mee
- Dinsdag 18 en woensdag 19 april: EINDCITO en ENTREETOETS
- Vrijdag 20 april: koningsspelen

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen ergens over zijn, dan horen we dat graag.
Alvast een fijne vakantie gewenst!
Groetjes,
De juffen van groep 7/8
to-learn-g44f6af747_1280
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...