rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | februari 2023

Agenda

29 mrt
t/m
1 apr

Goede vrijdag en 2de Paasdag, leerlingen vrij

3 apr

Open dag

9 apr

Studiedag

10 apr

Schoolfotograaf

15 apr

Faculatieve oudergesprekken

20220912_164247

Letterdiploma

De kinderen van groep 3 hebben vorige week hun letterdiploma behaald. Allemaal nogmaals gefeliciteerd.

Jullie mogen trots zijn op je diploma.

We zijn nu druk bezig met veilig leren lezen kern 7. Er wordt nog meer van hun zelfstandigheid geëist.

Sommige kinderen vinden dat best moeilijk.

De kinderen rekenen ook door bewegend bezig te zijn. Bijv. : De getallenlijn met een tennisbal opzeggen is veel leuker dan het zomaar in het wilde weg op te dreunen.

Een hinkelbaan maken over de splitsing van 9 en dan hinkelen, zo leren de kinderen de splitsing van 9.

Ook leuk om thuis zo te rekenen.

Juf Hümeyra is van de week gestart in groep 3, fijn dat je bij ons in de klas komt.

Binnenkort is het vakantie, de kinderen hebben een folder meegekregen met allerlei activiteiten zoals Binky's Beweegplein, Wijkspelen Zuid , ze kunnen hieraan meedoen in de voorjaarsvakantie.

Meer info, ga naar sportserviceapeldoorn.nl/voorjaarsvakantie.

Alvast een hele fijne vakantie toegewenst.

De juffen van groep 3
PHOTO-2023-02-15-16-20-47

Groep 4

Wat gaat het schooljaar snel! We zijn over de helft met de blokken van rekenen, spelling en lezen. Wat zijn de kinderen gegroeid vergeleken het begin van het schooljaar. En wat is het fijn dat het zonnetje weer meer schijnt en het vroeger en langer licht is.

Judo

Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen 6 weken judo-les op school van een echte judo-meester. De lessen zullen op maandag gegeven worden in het speellokaal. De kinderen krijgen een judopak aan, maar het is goed om daaronder wel een shirtje en een broekje aan te doen. Zorgt u ervoor dat de kinderen die meenemen of op school hebben. De lessen zijn gewoon onder schooltijd.

Spelletjes die we deze week hebben gespeeld
Halli Galli: snel optellen t/m 5

Dobbelstenen: allebei een keer gooien met de dobbelsteen en die twee getallen bij elkaar optellen.

Kwartet: met de categorieën die we in groep 4 hebben geleerd.

Memorie: met de themawoorden van het thema Slapen. Het plaatje, het woord en de omschrijving bij elkaar zoeken.

Afscheid juf Elif
Woensdag 15 februari was juf Elif voor het laatst in groep 4. Haar stage opdrachten zijn behaald en haar studie zit er bijna op. We hebben er met elkaar een fijne laatste middag van gemaakt. Juf Elif had leuke spelletjes bedacht om te doen. We gaan haar enorm missen en willen haar nogmaals bedanken voor alle hulp. Wij wensen haar heel veel succes bij de laatste loodjes van haar studie en wij hopen dat ze nog een keertje bij ons op visite komt op De Rietendakschool.

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 24 februari om 14.00u begint de voorjaarsvakantie. Hopelijk met het mooie weer die we nu hebben. Maandag 6 maart beginnen we weer. Alvast een fijne vakantie!

Groep 6

Het nieuwe thema waaraan we werken is sport. We hebben al veel geleerd over sportverslagen, het verschil tussen American football en het Nederlandse voetbal en nog veel meer. Wij lezen de kinderen bij dit thema voor uit het boek Kampioen van Corien Oranje.
Kampioen 2.0 Corien Oranje | Boek royaljongbloed.com
Dit boek gaat over een jongen die tijdens het paardrijden een ongeluk krijgt. Zijn voet wordt geamputeerd en zijn herstel gaat moeizaam. Toch heeft hij een doel voor ogen. Ooit wil hij weer net zo goed kunnen zwemmen als voor het ongeluk. Een spannend boek waar uw zoon of dochter u vast meer over kan vertellen.

Bij rekenen zijn we bezig met de grote deelsommen met rest, getallen tot honderdduizend samenstellen en splitsen en het begrijpen van de kommagetallen tot twee cijfers achter de komma. We weten nu wat tienden en honderdsten zijn en kunnen hier ook sprongen bij maken. De aankomende tijd zullen we deze doelen nog verder uitbreiden en inoefenen.

Deze week zijn we tijdens de kanjertraining weer begonnen met complimenten geven. Mooi om te zien hoe kinderen elkaar waarderen en het zo goed kunnen verwoorden.

Tijdens het jeugdjournaal hebben de kinderen gezien en gehoord hoe schrijnend het is in Syrie en Turkije. Maab vertelde dat haar familie kleding inzamelt en het dan wegbrengt naar vrachtwagens in Nederland die naar de getroffen gebieden rijden. Een klein gebaar en een groot impact! Zodoende besloot ik de kledingkast van mijn dochter uit te ruimen en heb ik vanmorgen de zak met kleding bij Maabs huis gebracht. Ik heb net contact gehad en de familie van Maab zal de komende weken nog regelmatig zakken met kleding gaan brengen. Dus mocht u ook uw kledingkast hebben opgeruimd en u wilt het schenken aan een goed doel, kunt u de kleding op school brengen. Wij zorgen er dan voor dat het bij Maabs huis komt.

Met vriendelijke groeten,

Juf Yvet en juf Monique
fashion-gbcd6bf0a6_1280

Nieuws uit groep 7/8

math-g8ee8de750_1280
De papieren van de proeftoets van de eindcito van groep 8 komen voor 1 april op school. CITO kon geen verdere uitspraken doen helaas. We zullen dus moeten afwachten.

We bereiden ons de komende 8 weken voor op de eindcito en de entreetoets.
De eindcito gaat mee naar het VO en de inspectie en de entreetoets is ook belangrijk voor inspectie en voor het voor-advies voor groep 7.

We gaan de komende tijd als alle papieren terug zijn, de aanmeldingen van groep 8 ook in orde maken. Goed om te zien dat er al zoveel terug komt en weten wat de schoolkeuze is geworden.

Met de vakken zijn we met de volgende dingen bezig.
We gaan met rekenen kijken wat er vanuit de cito elke week nodig is.
De komende periode werken we daarom in het huiswerk en de weektaak extra aan de doelen waar nog winst behaald kan worden. We zijn in Blok 6 begonnen. Dit gaat voor groep 8 al richting wiskunde.

Werkwoordspelling: Hiermee blijven we vooral oefenen met de onderdelen die uit de analyses kwamen van de cito. De verleden tijd met ’t kofschip en de dubbele letters die een woord kan krijgen zijn voornamelijk erg lastig.

We zijn met taal begonnen in een nieuw thema. Voor groep 8 werken we in het thema rap. Dit past bij de teksten van Atlantis (en de musical uiteraard). Voor groep 7 werken we aan buitenissig. Bijzondere eigenschappen van bepaalde dieren.

Met Atlantis is de toets gemaakt en zijn we al even bezig in het nieuwe boek. We werken met groep 8 aan het thema: In de schijnwerpers. En met groep 7 werken we aan het thema: Onder de loep.

Engels: Met Engels maken we dit blok nog af zoals we gewend zijn, daarna gaan we bezig met Engels lezen. We lezen gelijktijdig uit een Engels boek : Alice in Wonderland, en gaan daarna met vragen aan de slag. De toets over dit blok zal pas na de voorjaarsvakantie zijn.

Met aardrijkskunde hebben we de topotoets vandaag gehad en de cijfers daarvan zijn mee naar huis. De toets van aardrijkskunde over het blok, is volgende week donderdag. De dag erna krijgen de leerlingen op vrijdag het rapport van ons mee. Voor groep 7 zal daarom volgende week een moment in Parro komen dat er ingetekend kan worden voor de rapportgesprekken.

Met Kanjertraining blijven we doorgaan met de pettenkwadrant totdat iedereen is geweest.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen ergens over zijn, dan horen we dat graag.
Alvast een fijne vakantie gewenst!
Groetjes,
De juffen van groep 7/8
kids-g40f4277bf_1280
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...